دیابت و زندگی

دکتر عادل جاهد
  99
  میانگین پخش
  297
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  دیابت و زندگی

  دکتر عادل جاهد
  99
  میانگین پخش
  297
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مورد تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی. این پادکست در سه قسمت تهیه و در اختیار شنوندگان قرار گرفته است و قابل استفاده برای عموم مخاطبان دیابتی می باشد....
  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مور...
  15:48
  • 71

  • 3 سال پیش
  15:48
  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مورد تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی. این پادکست در سه قسمت تهیه و در اختیار شنوندگان قرار گرفته است و قابل استفاده برای عموم مخاطبان دیابتی می باشد....
  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مور...
  30:03
  • 67

  • 3 سال پیش
  30:03
  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مورد تاثیر کرونا بر زندگی افراد دیابتی. این پادکست در سه قسمت تهیه و در اختیار شنوندگان قرار گرفته است و قابل استفاده برای عموم مخاطبان دیابتی می باشد....
  گفت و گوی تیم دیابت سنوفی با دکتر عادل جاهد در مور...
  26:53
  • 159

  • 3 سال پیش
  26:53
  shenoto-ads
  shenoto-ads