Detective | دتکتیو

Amirhossein Foghani
1.2K
میانگین پخش
6.2K
تعداد پخش
118
دنبال کننده

Detective | دتکتیو

Amirhossein Foghani
1.2K
میانگین پخش
6.2K
تعداد پخش
118
دنبال کننده

در این قسمت به ماجرای هیچهایکری می‌پردازیم که یکی از سفرهاش، زندگیش رو به کامل تغییر میدهما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده های جنایی - ترسناکِ باز ، نیمه باز و بسته می پردازیم و همچنین اتفا...

در این قسمت به ماجرای هیچهایکری می‌پردازیم که ی...

33:22
  • 415

  • 2 ماه پیش
33:22
در این قسمت پرونده یکی از قاتلین سریالی آمریکا را مورد بررسی قرار میدیم که قتل های بسیار انجام داد . . . پرونده کالیبر 44ما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده های جنایی - ترسناکِ باز ، نیمه باز...

در این قسمت پرونده یکی از قاتلین سریالی آمریکا ...

34:34
  • 1.2K

  • 5 ماه پیش
34:34
Tehran Crimeدر این قسمت پرونده ی بسته ای رو مورد بررسی قرار میدیم که به تازگی در تهران رخ داده . . .ما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده های جنایی - ترسناکِ باز ، نیمه باز و بسته می پردازیم و ...

Tehran Crime

در این قسمت...

22:14
  • 1.5K

  • 1 سال پیش
22:14
Mr. Cruelدر این قسمت پرونده ی بازی رو مورد بررسی قرار میدیم که هیچوقت بسته نشد . . . پرونده ی مستر کرولما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده های جنایی - ترسناکِ باز ، نیمه باز و بسته می پردازیم...

Mr. Cruel

در این قسمت پر...

25:33
  • 2.1K

  • 1 سال پیش
25:33
ما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده های جنایی - ترسناکِ باز ، نیمه باز و بسته می پردازیم و همچنین اتفاقات ، اخبار و حوادث مرتب به این موضوع و ژانر را به اطلاع شما می رسانیم ....

ما در پادکست Detective - دیتکتیو ، به پرونده ها...

02:01
  • 945

  • 1 سال پیش
02:01
shenoto-ads
shenoto-ads