دلآیند

Surena Saffari
37
میانگین پخش
362
تعداد پخش
1
دنبال کننده

دلآیند

Surena Saffari
37
میانگین پخش
362
تعداد پخش
1
دنبال کننده

 • 46

 • 4 سال پیش
گریزم ناگزیره و از شهر غم فراریم... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Luna- Alessandro Safina...
گریزم ناگزیره و از شهر غم فراریم... نویسنده، گویند...
04:32
 • 46

 • 4 سال پیش
04:32
 • 45

 • 4 سال پیش
تو مثل یک مارپیچی...در آن دوردست میانی نشسته ای و نیم نگاهم می کنی گاه گاه... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Two Steps From Hell - Blackheart -Thomas Bergersen...
تو مثل یک مارپیچی...در آن دوردست میانی نشسته ای و ...
03:57
 • 45

 • 4 سال پیش
03:57
 • 47

 • 4 سال پیش
زندگی تجربه است ... بسیارش گس، لختی تلخ و اندکی شیرینی ست... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Tesla (432 Hz) - GiorgioCostantini...
زندگی تجربه است ... بسیارش گس، لختی تلخ و اندکی شی...
04:07
 • 47

 • 4 سال پیش
04:07
 • 32

 • 4 سال پیش
موجی بلند، خرامان اندر پی اَم می آمد... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Awaiting-Rain of Love-Naser Chashl Azar...
موجی بلند، خرامان اندر پی اَم می آمد... نویسنده، ...
05:05
 • 32

 • 4 سال پیش
05:05
 • 42

 • 4 سال پیش
دو قناری ایمَن، دو قناری شادند در کنارِ هم و در بندِ قفس آزادند *** نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Ehsan Khaje Amiri-Kojayi-Asheghaneha...
دو قناری ایمَن، دو قناری شادند در کنارِ هم و در بن...
04:19
 • 42

 • 4 سال پیش
04:19
در اَعماقِ دلم ، آهویی خُفته است... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Connie's Butterfly-Beauty Of Love-Shahrdad Rohani...
در اَعماقِ دلم ، آهویی خُفته است... نویسنده، گوین...
03:47
 • 30

 • 4 سال پیش
03:47
 • 30

 • 4 سال پیش
قطره شدم...تَرت کردم... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Pavane-Ketil Bjornstad&David Darling...
قطره شدم...تَرت کردم... نویسنده، گوینده و میکس و ...
03:28
 • 30

 • 4 سال پیش
03:28
 • 29

 • 4 سال پیش
بخند! ... که خنده، دریچه ای است به اعماق درون... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Shambhala not far away- Wu Guo Zhong...
بخند! ... که خنده، دریچه ای است به اعماق درون... ...
05:13
 • 29

 • 4 سال پیش
05:13
سلام! "حال" همه ی ما "." است. نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: Nemigouyam-Hengameh Ghaziani&Shora Karimi...
سلام! "حال" همه ی ما "." است. نویسنده، گوینده و م...
04:15
 • 33

 • 4 سال پیش
04:15
 • 28

 • 4 سال پیش
محضِ هم قافیه گی... اندکی هم گِلگی... نویسنده، گوینده و میکس و مستر : سورنا صفاری (سوفار) Music: By the sea-Eternity and a day-Eleni Karaindrou...
محضِ هم قافیه گی... اندکی هم گِلگی... نویسنده، گو...
04:01
 • 28

 • 4 سال پیش
04:01
shenoto-ads
shenoto-ads