در محضر قرآن کریم

در محضر قرآن کریم

حمید رضا مستفید
  71
  میانگین پخش
  30.5K
  تعداد پخش
  36
  دنبال کننده
  در محضر قرآن کریم

  در محضر قرآن کریم

  حمید رضا مستفید
  71
  میانگین پخش
  30.5K
  تعداد پخش
  36
  دنبال کننده

   سوره مبارکه نازعات - آیات 40 تا آخر
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   19:15
   • 952

   • 4 ماه پیش
   19:15
   سوره مبارکه نازعات - آیات 36 تا 40
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   21:54
   • 41

   • 4 ماه پیش
   21:54
   سوره مبارکه نازعات - آیات 33 تا 35
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   22:39
   • 32

   • 4 ماه پیش
   22:39
   سوره مبارکه نازعات - آیات 30 تا 33
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   22:15
   • 33

   • 4 ماه پیش
   22:15
   سوره مبارکه نازعات - آیات 27 تا 29
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   24:12
   • 50

   • 4 ماه پیش
   24:12
   سوره مبارکه نازعات - آیات 25 و 26
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم (قسمت‌های نهم و چهاردهم) برطرف شد.)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نازعات (به لطف خداوند...
   12:16
   • 35

   • 4 ماه پیش
   12:16
   سوره مبارکه انشقاق - قسمت سوم: آیه 16 تا 22
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه انشقاق (به لطف خداوند نقص این آلبوم برطرف شد)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه انشقاق (به لطف خداوند...
   26:29
   • 33

   • 6 ماه پیش
   26:29
   سوره مبارکه انشقاق - قسمت دوم: آیه 7 تا 15
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه انشقاق (به لطف خداوند نقص این آلبوم برطرف شد)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه انشقاق (به لطف خداوند...
   11:23
   • 105

   • 6 ماه پیش
   11:23
   سوره مبارکه نبأ - آیه 38 تا 40
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نبأ (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم برطرف شد. با تشکر از آقای جواد اقتداری)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نبأ (به لطف خداوند، ن...
   24:01
   • 284

   • 9 ماه پیش
   24:01
   سوره مبارکه نبأ - آیه 37
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نبأ (به لطف خداوند، نواقص این آلبوم برطرف شد. با تشکر از آقای جواد اقتداری)
   حاشیه لغوی-ادبی سوره مبارکه نبأ (به لطف خداوند، ن...
   22:16
   • 43

   • 9 ماه پیش
   22:16
   shenoto-ads
   shenoto-ads