پادکست کاپل

سید فرشاد قدیمی
9
میانگین پخش
33
تعداد پخش
1
دنبال کننده

پادکست کاپل

سید فرشاد قدیمی
9
میانگین پخش
33
تعداد پخش
1
دنبال کننده

گوته میگه:به محضی که به خودتان اعتماد کنید ، خواهید فهمید که چگونه باید زندگی کردپیج اینستاگرام محدثه سادات مکی...

گوته میگه:


به محضی که به خودتا...

25:30
  • 0

  • 4 ماه پیش
25:30
به درخواست شما این قسمت هم ادامه قسمت قبل (کمال گرایی) هستشماری کوری میگه:از کامل بودن بترس، چرا که هرگز به آن دست پیدا نخواهی کردپیج اینستاگرام محدثه سادات مکی...

به درخواست شما این قسمت هم ادامه قسمت قبل (کمال...

28:30
  • 0

  • 4 ماه پیش
28:30
ماری کوری میگه:از کامل بودن بترس، چرا که هرگز به آن دست پیدا نخواهی کردپیج اینستاگرام محدثه سادات مکی...

ماری کوری میگه:


از کامل بودن ب...

26:38
  • 17

  • 4 ماه پیش
26:38
تو این قسمت از هر دری حرف زدیم یا بهتر بگم چون قسمت صفر بود روی یک موضوع خاص زوم نشدیماین قسمت یه جورایی معرفی یا تیزره این پادکسته تا شما متوجه بشید محوریت این پادکست چیه...

تو این قسمت از هر دری حرف زدیم یا بهتر بگم چون ...

20:34
  • 16

  • 4 ماه پیش
20:34
shenoto-ads
shenoto-ads