گروه توسعه کسب و کار کو پلن

محمد رضا خارستانی
  162
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  گروه توسعه کسب و کار کو پلن

  محمد رضا خارستانی
  162
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  28
  دنبال کننده

  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  48:06
  • 98

  • 3 سال پیش
  48:06
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  44:47
  • 54

  • 3 سال پیش
  44:47
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  45:12
  • 199

  • 3 سال پیش
  45:12
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  47:54
  • 91

  • 3 سال پیش
  47:54
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  53:11
  • 83

  • 3 سال پیش
  53:11
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  57:54
  • 102

  • 3 سال پیش
  57:54
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  01:00:50
  • 207

  • 3 سال پیش
  01:00:50
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به معرفی و بررسی ایده هایی برای راه اندازی کسب و کارهای استارت آپی میپردازم. من محمد رضا خارستانی هستم و تلاش میکنم از زوایای مختلف به این کسب و کارها نگ...
  پروژه 100 ایده مجموعه پادکست هایی است که در آن به ...
  08:54
  • 458

  • 3 سال پیش
  08:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads