پادکست های هفتگی چیپست

پادکست های هفتگی چیپست
4
میانگین پخش
232
تعداد پخش
6
دنبال کننده

پادکست های هفتگی چیپست

پادکست های هفتگی چیپست
4
میانگین پخش
232
تعداد پخش
6
دنبال کننده

آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:انتشار گزارش زمستان 1401 رگولاتوریانتقاد مدیرعامل شاتل از سیاست های دولتشرایط دریافت اینماد برای صرافی های رمزارزیراه اندازی کارزار پیمان جمعی برای عدم...

آنچه در ا...

10:03
 • 5

 • 11 ماه پیش
10:03
آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:اختلال در پیام رسان های بومیجزئیات تازه انفجار استارشیپجذب کاربران خارجی برای پیام رسان های بومیاخراج 50 درصد از کارمندان کلاب هاوسدو میلیارد دلار در ع...

آنچه در ا...

09:15
 • 7

 • 11 ماه پیش
09:15
آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:پرتاب ناموفق و انفجار استارشیپکاهش فوق العاده ثروت ایلان ماسکحذف آهنگ وایرال شده به دلیل نقض قانون کپی رایت از تولید کیک تا خودروسازیفراتر رفتن کاربران...

آنچه در ا...

10:27
 • 2

 • 11 ماه پیش
10:27
آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:شکایت تپسی از اسنپ به اتهام رویه ضد رقابتی حضور مخفیانه مدیرعامل اوبر به عنوان رانندهرونمایی از قابلیت آرشیو خودکار برنامه ها در اندروید توسط گوگلدرخوا...

آنچه در ا...

09:26
 • 5

 • 1 سال پیش
09:26
آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید داد:سالروز تولد مایکروسافت و نت اسکیپآغاز تعدیل نیرو در اپلدر جریان بودن روند طبیعی کسب و کارهای اینترنتی از نگاه عیسی زارع پورتغییر لوگوی توئیتر با دوج کو...

آنچه در این شماره از پادکست چیپست گوش خواهید دا...

12:21
 • 4

 • 1 سال پیش
12:21
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:02
 • 6

 • 1 سال پیش
09:02
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:38
 • 6

 • 1 سال پیش
11:38
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:08
 • 4

 • 1 سال پیش
11:08
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:29
 • 6

 • 1 سال پیش
09:29
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:48
 • 4

 • 1 سال پیش
09:48
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:11
 • 6

 • 1 سال پیش
10:11
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:32
 • 2

 • 1 سال پیش
10:32
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:01
 • 2

 • 1 سال پیش
09:01
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:23
 • 2

 • 1 سال پیش
10:23
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:16
 • 2

 • 1 سال پیش
11:16
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:34
 • 4

 • 1 سال پیش
09:34
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
09:57
 • 2

 • 1 سال پیش
09:57
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:20
 • 2

 • 1 سال پیش
11:20
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:42
 • 2

 • 1 سال پیش
11:42
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
12:28
 • 2

 • 1 سال پیش
12:28
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
11:22
 • 2

 • 1 سال پیش
11:22
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:24
 • 2

 • 1 سال پیش
10:24
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
12:37
 • 2

 • 1 سال پیش
12:37
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:00
 • 2

 • 1 سال پیش
10:00
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
14:03
 • 2

 • 1 سال پیش
14:03
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:53
 • 1

 • 1 سال پیش
10:53
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
12:12
 • 1

 • 1 سال پیش
12:12
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:29
 • 2

 • 1 سال پیش
10:29
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
10:21
 • 4

 • 1 سال پیش
10:21
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
12:43
 • 2

 • 1 سال پیش
12:43
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
12:33
 • 3

 • 1 سال پیش
12:33
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
14:57
 • 1

 • 1 سال پیش
14:57
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
13:13
 • 3

 • 1 سال پیش
13:13
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
15:48
 • 1

 • 1 سال پیش
15:48
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم.اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما هر ...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


<...
14:25
 • 1

 • 1 سال پیش
14:25
آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد. پنجشنبه هر هفته با پادکست چیپست تازه ترین و داغ ترین اخبار و اتفاقات دنیای تکنولوژی در هفته ای که گذشت را با هم مرور می کنیم. اگر قصد دارید از تکنولوژی جا نمونید حتما ه...

آنچه در دنیای تکنولوژی می گذرد.


...
12:50
 • 1

 • 1 سال پیش
12:50
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
15:33
 • 7

 • 1 سال پیش
15:33
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:38
 • 2

 • 1 سال پیش
14:38
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
11:20
 • 2

 • 1 سال پیش
11:20
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:02
 • 2

 • 1 سال پیش
14:02
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
16:39
 • 3

 • 1 سال پیش
16:39
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:37
 • 3

 • 1 سال پیش
14:37
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:24
 • 3

 • 1 سال پیش
14:24
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
13:14
 • 5

 • 1 سال پیش
13:14
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:29
 • 3

 • 1 سال پیش
14:29
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
13:16
 • 3

 • 1 سال پیش
13:16
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
10:43
 • 3

 • 1 سال پیش
10:43
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
06:10
 • 2

 • 1 سال پیش
06:10
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:01
 • 5

 • 1 سال پیش
14:01
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها از جدیدترین اخبار و رویدادهای هفتگی دنیای تکنولوژی صحبت می کنیم...
اینجا خوراک خوره های تکنولوژیه در این پادکست ها...
14:28
 • 3

 • 1 سال پیش
14:28
shenoto-ads
shenoto-ads