پادکست چاپاد

Ebrahim Rabbani
184
میانگین پخش
735
تعداد پخش
1
دنبال کننده
در ارتباط با حادثه دکل دیپ واتر هورایزون و چاه ماکوندو در سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیکدر بخش سوم به بررسی عوامل دخیل در این حادثه می پردازیم....

در ارتباط با حادث...

26:26
  • 83

  • 2 هفته پیش
26:26
در ارتباط با حادثه دکل دیپ واتر هورایزون و چاه ماکوندو در سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیکدر بخش دوم درباره گزارشات و گاهشمار روز حادثه صحبت می کنیم....

در ارتباط با حادثه دکل دیپ واتر هورایزون و چاه ...

31:01
  • 123

  • 1 ماه پیش
31:01
در ارتباط با حادثه دکل دیپ واتر هورایزون و چاه ماکوندو در سال ۲۰۱۰ در خلیج مکزیکبخش اول در ارتباط با وقوع حادثه، خسارات و تبعات آن صحبت می کنیم....

در ارتباط با حادثه دکل دیپ واتر هورایزون و چاه ...

20:55
  • 271

  • 2 ماه پیش
20:55
چاپاد همان پادکست چاهپادکست چاپاد، پیش درآمد اپیزود اول: چاهی از جهنمThe Well from the hell...

چاپاد همان پادکست چاه

پادکست چاپاد، پیش د...

01:31
  • 258

  • 5 ماه پیش
01:31
shenoto-ads
shenoto-ads