آموزش A to Z فروشگاه های زنجیره ای

کیومرث محمودیان
  25
  میانگین پخش
  50
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  آموزش A to Z فروشگاه های زنجیره ای

  کیومرث محمودیان
  25
  میانگین پخش
  50
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  نگاهی براهمیت جذب ونگهداشت منابع انسانی درسازمانها...
  نگاهی براهمیت جذب ونگهداشت منابع انسانی درسازمانها
  01:46
  • 25

  • 2 سال پیش
  01:46
  نحوه ی کاهش هزینه با استفاده از ابزارهای مدیریتی در فروشگاه های زنجیره ای...
  نحوه ی کاهش هزینه با استفاده از ابزارهای مدیریتی د...
  03:54
  • 25

  • 2 سال پیش
  03:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads