آموزش A to Z فروشگاه های زنجیره ای

کیومرث محمودیان
  18
  میانگین پخش
  36
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  آموزش A to Z فروشگاه های زنجیره ای

  کیومرث محمودیان
  18
  میانگین پخش
  36
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده

  نگاهی براهمیت جذب ونگهداشت منابع انسانی درسازمانها
  نگاهی براهمیت جذب ونگهداشت منابع انسانی درسازمانها
  01:46
  • 17

  • 1 سال پیش
  01:46
  نحوه ی کاهش هزینه با استفاده از ابزارهای مدیریتی در فروشگاه های زنجیره ای
  نحوه ی کاهش هزینه با استفاده از ابزارهای مدیریتی د...
  03:54
  • 19

  • 1 سال پیش
  03:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads