پادکست کاسپ

شاهین صفری
13
میانگین پخش
61
تعداد پخش
5
دنبال کننده

پادکست کاسپ

شاهین صفری
13
میانگین پخش
61
تعداد پخش
5
دنبال کننده

مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که برای طی کردنش نیازه پاتو فراتر از کتاب های درسیت بذاری ! ماهم مثل شما دانشجوییم و درگیر همین پیچ و خما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بریم دنبال گرفتن...
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که...
51:46
  • 6

  • 2 سال پیش
51:46
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که برای طی کردنش نیازه پاتو فراتر از کتاب های درسیت بذاری ! ماهم مثل شما دانشجوییم و درگیر همین پیچ و خما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بریم دنبال گرفتن...
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که...
01:04:35
  • 7

  • 2 سال پیش
01:04:35
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که برای طی کردنش نیازه پاتو فراتر از کتاب های درسیت بذاری ! ماهم مثل شما دانشجوییم و درگیر همین پیچ و خما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بریم دنبال گرفتن...
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که...
01:00:36
  • 8

  • 2 سال پیش
01:00:36
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که برای طی کردنش نیازه پاتو فراتر از کتاب های درسیت بذاری ! ماهم مثل شما دانشجوییم و درگیر همین پیچ و خما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بریم دنبال گرفتن...
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که...
01:12:21
  • 13

  • 3 سال پیش
01:12:21
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که برای طی کردنش نیازه پاتو فراتر از کتاب های درسیت بذاری ! ماهم مثل شما دانشجوییم و درگیر همین پیچ و خما. به همین خاطر تصمیم گرفتیم بریم دنبال گرفتن...
مسیر رشته دندونپزشکی بقدری پیچیده و پرپیچ و خمه که...
57:40
  • 27

  • 3 سال پیش
57:40
shenoto-ads
shenoto-ads