انتشارات ثبت احوال

Mohammad Abbasi
  273
  میانگین پخش
  273
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  انتشارات ثبت احوال

  Mohammad Abbasi
  273
  میانگین پخش
  273
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  • 273

  • 3 سال پیش
  جار در لغت مترادف ندا و صوت است. برآنیم که جمعیّت ایران در سده‌ی گذشته همواره جار‌‌هایی توّجه‌انگیز داشته که گاه به‌هنگام شنیده شده و گاه ناشنیده مانده‌است. شاید یکی از دلایل آن، کم‌توّجهی متوّلیان تو...
  جار در لغت مترادف ندا و صوت است. برآنیم که جمعیّت ...
  25:44
  • 273

  • 3 سال پیش
  25:44
  shenoto-ads
  shenoto-ads