چیکسای

سیدمجتبی آدینه
48
میانگین پخش
189
تعداد پخش
2
دنبال کننده

چیکسای

سیدمجتبی آدینه
48
میانگین پخش
189
تعداد پخش
2
دنبال کننده

چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که هیچوقت هیچ کسی با دستش از دل زمین اون‌هارو نشونه نگرفته و حالا قراره هر شب با هم به مهمونی این ستاره‌ها بریم و بشنویم و ببینیمشون، شاید که شبی آروم رقم...
چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که ه...
18:51
  • 21

  • 2 سال پیش
18:51
چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که هیچوقت هیچ کسی با دستش از دل زمین اون‌هارو نشونه نگرفته و حالا قراره هر شب با هم به مهمونی این ستاره‌ها بریم و بشنویم و ببینیمشون، شاید که شبی آروم رقم...
چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که ه...
24:02
  • 16

  • 2 سال پیش
24:02
چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که هیچوقت هیچ کسی با دستش از دل زمین اون‌هارو نشونه نگرفته و حالا قراره هر شب با هم به مهمونی این ستاره‌ها بریم و بشنویم و ببینیمشون، شاید که شبی آروم رقم...
چیکسای سرزمین ستاره‌های گمشده است، ستاره‌هایی که ه...
16:19
  • 29

  • 2 سال پیش
16:19
راستش را بخواهی نمی شود حتی ثانیه ای را پیدا کرد که انسان در آن لحظه همان آدم سابق بوده باشد، تا بوده و تا هست این تغییر است که می آید، دگرگون می کند و می رود، لحظه‌ای نگذشته که بار دیگر طوفانی‌تر و ...
راستش را بخواهی نمی شود حتی ثانیه ای را پیدا کرد ...
07:02
  • 123

  • 2 سال پیش
07:02
shenoto-ads
shenoto-ads