کازیکس

کازیکس
4
میانگین پخش
16
تعداد پخش
0
دنبال کننده

کازیکس

کازیکس
4
میانگین پخش
16
تعداد پخش
0
دنبال کننده

Nowadays, one of the ways to improve the mechanical properties and durability of conventional concrete is adding useful and non-pathogenic bacteria to fresh concrete which can produce calcium carbonat...
Nowadays, one of the ways to improve the mechanica...
01:12
  • 4

  • 1 سال پیش
01:12
امروزه یکی از روش های بهبود خواص مکانیکی و دوام در بتن های سنتی استفاده از باکتری های مفید و غیر بیماری زا ست که طی یک فرآیند باکتریائی ، سبب تولید کربنات کلسیم در حفرات طبیعی بتن می شن . این میکروا...
امروزه یکی از روش های بهبود خواص مکانیکی و دوام در...
01:13
  • 5

  • 1 سال پیش
01:13
Due to the high importance of quality of concrete in recent years and in order to solve its major defects, a new technology called bio-concrete has been proposed around the world, which can increase t...
Due to the high importance of quality of concrete ...
01:39
  • 0

  • 1 سال پیش
01:39
با توجه به اهمیت بالای کیفیت بتن، در سالهای اخیر جهت رفع نواقص عمده اون، در دنیا تکنولوژی جدیدی تحت عنوان بتن زیستی مطرح شده که میتونه مقاومت رو افزایش، احتمال ترک و خوردگی در آرماتورها رو کاهش، و ن...
با توجه به اهمیت بالای کیفیت بتن، در سالهای اخیر ...
01:33
  • 7

  • 1 سال پیش
01:33
shenoto-ads
shenoto-ads