یادگیری بیزینسی

Esmaeil Noori
7
میانگین پخش
40
تعداد پخش
2
دنبال کننده

یادگیری بیزینسی

Esmaeil Noori
7
میانگین پخش
40
تعداد پخش
2
دنبال کننده

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:برای تمامی افراد 👩👨👧چرا مطالعه کنیم؟چه چیزی مطالعه کنیم؟یادگیری چه مواردی بیشترین تاثیر مثبت را روی بهره وری ما دارد؟مهارت های پایه و اهمیت یادگیری آنها++++++...

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

<...

01:04:40
 • 8

 • 7 ماه پیش
01:04:40
در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:برای تمامی افراد 👩👨👧قانون 6Pچطور برنامه ریزی کنیم؟چطور بین برنامه ریزی و اجرا تناسب برقرار کنیم؟خصوصیات برنامه ریزی مناسبمعیار سنجش برنامه ریزی+++++++++++فلسف...

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

<...

01:05:24
 • 5

 • 7 ماه پیش
01:05:24
در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:برای تمامی افراد 👩👨👧کی مطالعه کنیم؟کی مطالعه نکنیم؟محدودیت های فیزیکی و محیطی مطالعهبهینه سازی محیط مطالعهرابطه زمان و مکان مطالعه با ذهنیت انجام مطالعه، چطور...

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

<...

45:53
 • 5

 • 8 ماه پیش
45:53
در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:برای تمامی افراد 👩👨👧مفهوم تمرین اختیاری اریکسونموفق ترین افراد چند ساعت مطالعه/تمرین دارند؟تفاوت تمرین اختیاری و کار عادی از نظر زیستیچند ساعت مطالعه کنیم؟برر...

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

<...

50:26
 • 1

 • 8 ماه پیش
50:26
در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:برای تمامی افراد به خصوص دانش آموزان و دانشجویان 👨‍🎓👩‍🎓استفاده از برنامه انکی برای پیاده سازی مرور فاصله داراستفاده از تقویم برای پیاده‌سازی مرور فاصله داربر...

در این قسمت موارد زیر را بررسی می‌کنیم:

<...

01:01:01
 • 1

 • 9 ماه پیش
01:01:01
رابرت کیوساکی جمله‌ی زیبایی دارد که می‌گوید:« هر فرد ثروتمندی قبل از اینکه یک دلار را خرج کند اول مطمئن می‌شود راهی برای برگردان آن دارد »در قسمت اول توضیح می‌دهیم جمله کیوساکی چطور در یادگیری نیز صحی...

رابرت کیوساکی جمله‌ی زیبایی دارد که می‌گوید:

27:13
 • 20

 • 9 ماه پیش
27:13
shenoto-ads
shenoto-ads