بلوم پادکست

صدف شریفی
36
میانگین پخش
106
تعداد پخش
2
دنبال کننده

بلوم پادکست

صدف شریفی
36
میانگین پخش
106
تعداد پخش
2
دنبال کننده

بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم در واقع درباره یک اثر گذاری در یک کسب و کار حرف میزنیم تعریف کاملی از یک نماد، سمبل، مارک، لوگو، اسم، کلمه و هر آن چیزی که مخاطب با دیدن و شنیدن آن ...
بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم...
10:20
  • 29

  • 3 سال پیش
10:20
بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم در واقع درباره یک اثر گذاری در یک کسب و کار حرف میزنیم تعریف کاملی از یک نماد، سمبل، مارک، لوگو، اسم، کلمه و هر آن چیزی که مخاطب با دیدن و شنیدن آن ...
بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم...
10:51
  • 44

  • 3 سال پیش
10:51
بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم در واقع درباره یک اثر گذاری در یک کسب و کار حرف میزنیم تعریف کاملی از یک نماد، سمبل، مارک، لوگو، اسم، کلمه و هر آن چیزی که مخاطب با دیدن و شنیدن آن ...
بلوم “چ “ وقتی ما در مورد یک برند خاص صحبت میکنیم...
02:37
  • 33

  • 3 سال پیش
02:37
shenoto-ads
shenoto-ads