بیالوگ

محمد رضوزاده
26
میانگین پخش
51
تعداد پخش
1
دنبال کننده

بیالوگ

محمد رضوزاده
26
میانگین پخش
51
تعداد پخش
1
دنبال کننده

❓تا حالا شده برای انتخاب #نام کسب و کار خودت به چالش بر بخوری و ندونی از چه راهی باید یه نام انتخاب کنی؟ ❔با انواع مدل های نامگذاری آشنا هستی؟ ❓تا حالا مدل حلقه ای، نقطه ای و خوشه ای به گوشت خورده؟ ...
❓تا حالا شده برای انتخاب #نام کسب و کار خودت به چا...
27:17
  • 21

  • 4 سال پیش
27:17
  • 30

  • 4 سال پیش
❓تا حالا شده برای انتخاب #نام کسب و کار خودت به چالش بر بخوری و ندونی از چه راهی باید یه نام انتخاب کنی؟ ❔با انواع مدل های نامگذاری آشنا هستی؟ ❓تا حالا مدل حلقه ای، نقطه ای و خوشه ای به گوشت خورده؟ ...
❓تا حالا شده برای انتخاب #نام کسب و کار خودت به چا...
27:24
  • 30

  • 4 سال پیش
27:24
shenoto-ads
shenoto-ads