باورها

علی ن صفری
  106
  میانگین پخش
  211
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  باورها

  علی ن صفری
  106
  میانگین پخش
  211
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  • 109

  • 3 سال پیش
  گاهی افکار نادرست ما که از باورهای غلط ما بارور می شوند باعث ایجاد قضاوت های نادرست خواهند شد، و همین باعث می شود که زندگی آینده ما را تحت‌الشعاع قرار بدهد. افکار اگر الهی نباشد انسان را نابود خواهد ...
  گاهی افکار نادرست ما که از باورهای غلط ما بارور می...
  00:00
  • 109

  • 3 سال پیش
  00:00
  • 102

  • 3 سال پیش
  همیشه در دنیا برای به دست آورد چیز جدید باید چیزی دیگری را فدای آن کنی ، برای به دست آوردن روحی الهی باید چه چیزی را فدا کرد؟...
  همیشه در دنیا برای به دست آورد چیز جدید باید چیزی ...
  00:00
  • 102

  • 3 سال پیش
  00:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads