کتاب ضیافت افلاطون

منصور صالحی پور
  918
  میانگین پخش
  6.4K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  کتاب ضیافت افلاطون

  منصور صالحی پور
  918
  میانگین پخش
  6.4K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  کتاب ضیافت افلاطوننوشته محمد علی فروغیگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگچند جمله زیبا و فلسفی از کتاب ضیافت افلاطون ...

  کتاب ضیافت افلاطون

  نوشته محمد علی فروغی

  04:33
  • 844

  • 8 ماه پیش
  04:33
  ضیافت افلاطون- بخش آخرگوینده منصور صالحی پورجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگر کانال های ما کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانین ، کتاب رفی...

  ضیافت افلاطون- بخش آخر

  گوینده منصور صالحی...

  04:12
  • 637

  • 11 ماه پیش
  04:12
  ضیافت افلاطونبخش پنجمجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگر کانال های ما کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانین ، کتاب رفیق اعلی ، شاهنامه فردوسی...

  ضیافت افلاطون

  بخش پنجم

  جهت حمایت از...

  06:59
  • 560

  • 11 ماه پیش
  06:59
  ضیافت افلاطون - بخش چهارمگوینده منصور صالحی پورجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگر کانال های ما کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانین ، کتاب ...

  ضیافت افلاطون - بخش چهارم

  گوینده منصور صا...

  03:43
  • 556

  • 11 ماه پیش
  03:43
  کتاب ضیافت افلاطون-بخش سوم - اسخنرانی اروکسیماخوسگوینده: منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگ...

  کتاب ضیافت افلاطون-

  بخش سوم - اسخنرانی ار...

  03:50
  • 613

  • 11 ماه پیش
  03:50
  قمکتاب ضیافت افلاطون بخش دومبا صدای منصور صالحی پورجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگر کانال های ما کتاب سیر و سلوک زایر نوشته جان بانین ، ک...

  قمکتاب ضیافت افلاطون بخش دوم

  با صدای منصو...

  04:25
  • 895

  • 11 ماه پیش
  04:25
  کتاب ضیافت اثر افلاطون ترجمه محمد علی فروغیگوینده منصور صالحی پور نویسنده کتاب یک نور در هزار فرهنگجهت حمایت از این کانال و یا خرید کتاب « یک نور در هزار فرهنگ » به ما پیام بدهید ۰۹۱۶۸۳۴۶۹۱۵دیگر کانال...

  کتاب ضیافت اثر افلاطون ترجمه محمد علی فروغی

  ...
  10:54
  • 2.3K

  • 1 سال پیش
  10:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads