امید صبا

موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
11
میانگین پخش
542
تعداد پخش
5
دنبال کننده

امید صبا

موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
11
میانگین پخش
542
تعداد پخش
5
دنبال کننده

Copyright music:Prelude C Minor BWV 999 Johann Sebastian BachGretel Dowdeswell - Dr.Adam Davis - Marico Stefanuto - Lucile Boulanger...

Copyright music:

02:35
 • 3

 • 1 ماه پیش
02:35
Copyright musicSymphony No. 3 in F Major, Op. 90 III. Poco allegretto (false)Johannes Brahms...

02:58
 • 2

 • 2 ماه پیش
02:58
Copyright musicChe si può fare op.8 Sophie Negoïta Miguel Rincón Martin Jantzen Barbara Strozzi ...

04:45
 • 6

 • 3 ماه پیش
04:45
CopyrightEgmont, Op. 84- Overture in F MinorLudwig van Beethoven...

Copyright

02:45
 • 6

 • 4 ماه پیش
02:45
Copyright Préludes, Op. 28 No. 4 in E MinorFrédéric Chopin...

Copyright

03:44
 • 2

 • 5 ماه پیش
03:44
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «کچل کفتر باز» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.قسمت دومکاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by Antonio VivaldiConc...

اجرایی نمایشی ...

20:56
 • 6

 • 5 ماه پیش
20:56
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «کچل کفتر باز» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید. قسمت اولکاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صبا Copyright:music byAntonio_Vival...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «کچل کفتر باز» به...

18:57
 • 8

 • 6 ماه پیش
18:57
Copyright: Symphony No. 9 in E Minor, Op. 95Antonín Dvořák...

03:48
 • 24

 • 6 ماه پیش
03:48
String Quartet No. 3 in E-Flat Minor, Op. 30_ III. Andante funebre e doloroso, ma con moto_Pyotr Ilyich Tchaikovsky...

String Quartet No. 3 in ...

04:23
 • 5

 • 7 ماه پیش
04:23
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by Antonio VivaldiSerenade in E Major...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسند...

20:01
 • 5

 • 8 ماه پیش
20:01
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by Antonio VivaldiSerenade in E Major...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسند...

19:12
 • 4

 • 8 ماه پیش
19:12
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by Antonio VivaldiSerenade in E Major...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تلخون» به نویسند...

19:55
 • 7

 • 8 ماه پیش
19:55
موسیقی: مون لایت - بتهوونSonata No. 14 In C-Sharp Minor For Piano, Op. 27-2, ''Moonlight'' Ludwig van Beethoven...

موسیقی: مون لایت - بته...

02:32
 • 14

 • 9 ماه پیش
02:32
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «به دنبال فلک» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید. کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by#Antonin_DvorakSerenade in ...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «به دنبال فلک» به...

09:13
 • 7

 • 9 ماه پیش
09:13
موسیقی: استابات ماتر - جیکوب بورزینسکیcopyright: song by Stabat mater dolorosa – la tempesta and Jakub burzynski...

موسیقی: استابات ماتر - ...

02:21
 • 8

 • 10 ماه پیش
02:21
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بز ریش سفید» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by#Antonin_DvorakSerenade in E ...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بز ریش سفید» به ...

13:28
 • 17

 • 10 ماه پیش
13:28
شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی...

شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی

02:21
 • 11

 • 11 ماه پیش
02:21
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «پسرک لبو فروش» به نویسندگی «صمد بهرنگی» را بشنوید. کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صباCopyright:music by#Antonin_DvorakSerenade in...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «پسرک لبو فروش» ب...

14:50
 • 23

 • 11 ماه پیش
14:50
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «قربانعلی بک»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا...

16:09
 • 12

 • 1 سال پیش
16:09
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «قربانعلی بک»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا...

18:58
 • 10

 • 1 سال پیش
18:58
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «قربانعلی بک»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا...

20:02
 • 36

 • 1 سال پیش
20:02
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «صندوق پست»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صباCopyright:music byRashid_behbud...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «صندوق پس...

21:04
 • 9

 • 1 سال پیش
21:04
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «نگرانی»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صباCopyright:music by#Rashid_behbudov...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «نگرانی»،...

16:39
 • 30

 • 1 سال پیش
16:39
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بره» به نویسندگی «جلیل محمدقلی­زاده» را بشنوید.کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صباCopyright:music byRashid behbudovhttps://www.instagram.com/p/Cn8vDm1j...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بره» به نویسندگی...

15:52
 • 8

 • 1 سال پیش
15:52
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «اوستا زینل»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.Copyright:music by rashid behbudovjohann sebastian bachroberto di marino...

اجرای...

39:49
 • 19

 • 1 سال پیش
39:49
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «مشروطه»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.کاری از استودیو بامداد، موسسه فرهنگی بامداد امید صبا...

اجرایی نمایشی از داستا...

48:55
 • 23

 • 1 سال پیش
48:55
حدود آزادی باید قانونی و توسط نمایندگان مردم معین شود.زمامداران حکومت، نماینده‌ی مردم هستند و نمی‌توانند به حدود آزادی‌ها تجاوز کنند.مردم باید در تشکیل احزاب و جمعیت‌ها آزادی کامل داشته باشند و بتوانن...

07:28
 • 6

 • 1 سال پیش
07:28
 • 8

 • 1 سال پیش
کلمه جمهوری به معنای توده مردم است. زمام حکومت جمهوری به دست نمایندگان ملت است. جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است. در جامعه‌ی جمهوری همه افراد مردم برابرند و آزاد.مردم باید بتوانند ...

کلمه جمهوری به معنای ت...

07:29
 • 8

 • 1 سال پیش
07:29
اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تسبیحِ خان» یکی از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را در 14 دقیقه بشنوید.کاری از استودیو بامداد، موسسه فرهنگی بامداد امید صباwww.omidesaba.co...

14:01
 • 6

 • 1 سال پیش
14:01
داستان قصاب یکی از داستانهای اجتماعی، اخلاقی و طنز کتاب قربانعلی‌بیگ ،به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده است.فایل صوتی آن توسط موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است.www.omidesaba.comhttps://www.instagram.com/...

داستان قصاب یکی از داستانهای اجتماعی، اخلاقی و ...

12:13
 • 19

 • 1 سال پیش
12:13
کمی کتاب بشناسیم...

کمی کتاب بشناسیم

03:05
 • 9

 • 1 سال پیش
03:05
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
03:14
 • 7

 • 1 سال پیش
03:14
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
05:37
 • 13

 • 1 سال پیش
05:37
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:16
 • 8

 • 1 سال پیش
03:16
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:09
 • 6

 • 1 سال پیش
07:09
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:05
 • 7

 • 1 سال پیش
02:05
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:39
 • 7

 • 1 سال پیش
02:39
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
06:47
 • 3

 • 1 سال پیش
06:47
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
01:50
 • 4

 • 1 سال پیش
01:50
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:03
 • 4

 • 1 سال پیش
07:03
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
02:52
 • 4

 • 1 سال پیش
02:52
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:08
 • 7

 • 1 سال پیش
03:08
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
06:31
 • 7

 • 1 سال پیش
06:31
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:34
 • 9

 • 1 سال پیش
02:34
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
02:18
 • 10

 • 1 سال پیش
02:18
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:05
 • 6

 • 1 سال پیش
07:05
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
03:32
 • 8

 • 1 سال پیش
03:32
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:51
 • 21

 • 1 سال پیش
03:51
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است...
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:13
 • 17

 • 1 سال پیش
07:13
کمی کتاب بشناسیم...
کمی کتاب بشناسیم
02:48
 • 41

 • 1 سال پیش
02:48
shenoto-ads
shenoto-ads