امید صبا

موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
5
میانگین پخش
131
تعداد پخش
2
دنبال کننده

امید صبا

موسسه فرهنگی بامداد امید صبا
5
میانگین پخش
131
تعداد پخش
2
دنبال کننده

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «قربانعلی بک»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

18:58
 • 0

 • 5 روز پیش
18:58

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «قربانعلی بک»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

20:02
 • 2

 • 1 هفته پیش
20:02

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «صندوق پست»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا

...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «صندوق پس...

21:04
 • 0

 • 3 هفته پیش
21:04

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «نگرانی»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «نگرانی»،...

16:39
 • 2

 • 1 ماه پیش
16:39

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بره» به نویسندگی «جلیل محمدقلی­زاده» را بشنوید.

کاری از استودیو بامداد – مؤسسه فرهنگی بامداد امید صبا

Copyright:music by

Rashid behbudov


<...

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «بره» به نویسندگی...

15:52
 • 0

 • 1 ماه پیش
15:52

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «اوستا زینل»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

اجرای...

39:49
 • 8

 • 2 ماه پیش
39:49

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «مشروطه»، از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را بشنوید.

کاری از استودیو بامداد، موسسه فرهنگی بامداد امید صبا...

اجرایی نمایشی از داستا...

48:55
 • 14

 • 2 ماه پیش
48:55

حدود آزادی باید قانونی و توسط نمایندگان مردم معین شود.

زما...

07:28
 • 1

 • 3 ماه پیش
07:28
 • 2

 • 3 ماه پیش

کلمه جمهوری به معنای توده مردم است. زمام حکومت جمهوری به دست نمایندگان ملت است. جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است. در جامعه‌ی جمهوری همه افراد مردم برابر...

کلمه جمهوری به معنای ت...

07:29
 • 2

 • 3 ماه پیش
07:29

اجرایی نمایشی از داستان کوتاه «تسبیحِ خان» یکی از داستان‌های کتاب «قربانعلی بک» به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده را در 14 دقیقه بشنوید.

14:01
 • 2

 • 3 ماه پیش
14:01

داستان قصاب یکی از داستانهای اجتماعی، اخلاقی و طنز کتاب قربانعلی‌بیگ ،به نویسندگی جلیل محمدقلی‌زاده است.

فایل صوتی آن توسط موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است.

داستان قصاب یکی از داستانهای اجتماعی، اخلاقی و ...

12:13
 • 2

 • 3 ماه پیش
12:13

کمی کتاب بشناسیم

کمی کتاب بشناسیم

03:05
 • 2

 • 6 ماه پیش
03:05
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
03:14
 • 4

 • 6 ماه پیش
03:14
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
05:37
 • 5

 • 6 ماه پیش
05:37
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:16
 • 5

 • 6 ماه پیش
03:16
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:09
 • 1

 • 7 ماه پیش
07:09
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:05
 • 4

 • 7 ماه پیش
02:05
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:39
 • 4

 • 7 ماه پیش
02:39
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
06:47
 • 0

 • 7 ماه پیش
06:47
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
01:50
 • 2

 • 7 ماه پیش
01:50
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:03
 • 2

 • 8 ماه پیش
07:03
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
02:52
 • 2

 • 8 ماه پیش
02:52
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:08
 • 6

 • 8 ماه پیش
03:08
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
06:31
 • 1

 • 8 ماه پیش
06:31
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
02:34
 • 4

 • 8 ماه پیش
02:34
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
02:18
 • 0

 • 8 ماه پیش
02:18
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:05
 • 1

 • 8 ماه پیش
07:05
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
03:32
 • 2

 • 8 ماه پیش
03:32
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توسط موسسه بامداد‌ امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحثی برگزیده در عرصه فلسفه و تفکرات که توس...
03:51
 • 17

 • 8 ماه پیش
03:51
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در موسسه بامداد امید صبا تهیه شده است
سلسله مباحث برگزیده در عرصه تاریخ ایران است که در ...
07:13
 • 14

 • 8 ماه پیش
07:13
کمی کتاب بشناسیم
کمی کتاب بشناسیم
02:48
 • 22

 • 8 ماه پیش
02:48
shenoto-ads
shenoto-ads