BA Podcast

پویا پرهامی
20
میانگین پخش
158
تعداد پخش
7
دنبال کننده

BA Podcast

پویا پرهامی
20
میانگین پخش
158
تعداد پخش
7
دنبال کننده

سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
47:52
 • 4

 • 3 سال پیش
47:52
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
13:27
 • 12

 • 4 سال پیش
13:27
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
17:19
 • 10

 • 4 سال پیش
17:19
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
15:45
 • 16

 • 4 سال پیش
15:45
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
14:19
 • 11

 • 4 سال پیش
14:19
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
13:58
 • 13

 • 4 سال پیش
13:58
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
12:44
 • 29

 • 4 سال پیش
12:44
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کسب و کار و ابزارهای مربوط به اون صحبت می کنم......
سلام، من پویا هستم و در این پادکست درباره تحلیل کس...
11:56
 • 63

 • 4 سال پیش
11:56
shenoto-ads
shenoto-ads