آوای دل

امیرحسین جمالی
13
میانگین پخش
389
تعداد پخش
5
دنبال کننده

آوای دل

امیرحسین جمالی
13
میانگین پخش
389
تعداد پخش
5
دنبال کننده

برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت سی ام (پایانی)گزیده ای ازتفسیر ایه 7و 8 سوره مبارکه زلزالبا اجرای: امیرحسین جمالیبانوای: محسن حجتیمدیرتولید: امیرحسین جمالیاجرای دکلمه خانم فاطمه قیومیضبط وتنظیم :استودیو...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

07:14
 • 0

 • 2 روز پیش
07:14
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و نهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 9 و 10 سوره مبارکه انسانبا اجرای: رضا حیدریمدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم زهرا سوزنده از لارضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:46
 • 1

 • 2 روز پیش
04:46
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و هشتم :گزیده ای ازتفسیر ایه 18 سوره مبارکه حشربا اجرای: حسام الدین پریدختمدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم اسرا طالبی از استان خراسان شمالیضبط وتنظیم :استودی...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:08
 • 1

 • 4 روز پیش
04:08
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و هفتم: گزیده ای ازتفسیر ایه 20 سوره مبارکه حدیدبا اجرای: حسام الدین پریدختمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:33
 • 3

 • 5 روز پیش
05:33
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و ششم :گزیده ای ازتفسیر ایه 19 سوره مبارکه قبا اجرای: ابوالفضل عبادی دانش آموز پایه نهم دبیرستان شهید فراست لارمدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم آتنا میلانلوی...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:46
 • 4

 • 6 روز پیش
04:46
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و پنجم : گزیده ای ازتفسیر ایه 20 سوره مبارکه شوریویژه برنامه روز قدسبا اجرای: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم کیانا لردی فر 12 ساله از شیرازمدیرتولید: امیرحسین جمالیضب...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

07:48
 • 4

 • 1 هفته پیش
07:48
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و چهارم :گزیده ای ازتفسیر ایه 30 سوره مبارکه فصلتبا اجرای: سپهر دشتی مقدممدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم الهه جواهر از لارتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: رو...

برگرفته از طرح ملی مسطورا



...

06:28
 • 5

 • 1 هفته پیش
06:28
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و سوم: گزیده ای ازتفسیر ایه 60 و 61 سوره مبارکه یاسینبا اجرای: حسام الدین پریدختپخش دلگویه خانم سارای استکی 9 ساله از شیرازمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استود...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

00:00
 • 6

 • 1 هفته پیش
00:00
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و دوم :گزیده ای ازتفسیر ایه 33 سوره مبارکه احزاببا اجرای: حسین عرشی دانش آموز پایه دوازدهم دبیرستان شهید نصیری لارستانپخش دلگویه خانم نازگل شیخی 13 ساله از شیرازمدیر...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:30
 • 8

 • 1 هفته پیش
05:30
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیست و یکم : گزیده ای ازتفسیر ایه 6 سوره مبارکه احزاببا اجرای: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم پگاه حسینی از استان فارس شهرستان دارابمداح: حسین عرشی دانش آموز پایه دوازدهم ...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

07:03
 • 2

 • 1 هفته پیش
07:03
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت بیستم :گزیده ای ازتفسیر ایه 41 سوره مبارکه عنکبوتبا اجرای: حسین عرشی دانش آموز پایه دوازدهم دبیرستان شهید نصیری لارستانپخش دلگویه خانم حنانه حسینی نسب 8 ساله از لارمدیرتو...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:11
 • 12

 • 1 هفته پیش
04:11
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت نوزدهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 61 و 62 سوره مبارکه شعراءبا اجرای: محمدعلی اسروشمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:28
 • 1

 • 1 هفته پیش
04:28
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت هجدهم:گزیده ای ازتفسیر ایه 51 سوره مبارکه نور با اجرای: امیرحسین جمالی مدیرتولید: امیرحسین جمالیمداحی با صدای : حسین عرشی ضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درما...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:05
 • 9

 • 2 هفته پیش
05:05
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت هفدهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 41 سوره مبارکه حجبا اجرای: ابوالفضل عبادی دانش آموز پایه نهم دبیرستان شهید فراست لار مدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه امیرطاها جویبار 9 سا...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:53
 • 2

 • 2 هفته پیش
05:53
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت شانزدهم:گزیده ای ازتفسیر ایه های 24 الی 28 سوره مبارکه طهبا اجرای: امیرحسین جمالی و حسین عرشیمدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم سحر حسینی نسب از لارضبط وتنظیم :استو...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

06:41
 • 34

 • 2 هفته پیش
06:41
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت پانزدهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 81 سوره مبارکه اسرا با اجرای: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم سدنا مشوش فرد 10 ساله از لارضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مب...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:55
 • 6

 • 2 هفته پیش
05:55
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت چهاردهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 36 سوره مبارکه نحلبا اجرای: محمدعلی اسروش مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:49
 • 13

 • 2 هفته پیش
04:49
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت سیزدهم:گزیده ای ازتفسیر ایه 1 سوره مبارکه ابراهیم با اجرای: طاها خائفی / دانش آموز پایه هشتم دبیرستان شهید فراست لار-فارسمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:11
 • 3

 • 2 هفته پیش
05:11
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت دوازدهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 39 سوره مبارکه یوسف با اجرای: محمدعلی اسروشپخش دلگویه زهرا سوزنده از استان فارس شهرستان لارستان مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:11
 • 4

 • 2 هفته پیش
05:11
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت یازدهم:گزیده ای ازتفسیر ایه 68 سوره مبارکه یونس با اجرای: طاها خائفی / دانش آموز پایه هشتم دبیرستان شهید فراست لار-فارسمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای د...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:17
 • 7

 • 3 هفته پیش
05:17
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت دهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 31 سوره مبارکه توبهبا اجرای: سپهر دشتی مقدممدیرتولید: امیرحسین جمالیپخش دلگویه خانم نگین شاهسونی از شیرازتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه ...

برگرفته از طرح ملی مسطورا



...

04:49
 • 26

 • 3 هفته پیش
04:49
برگرفته از طرح ملی مسطوراویژه برنامه سال نو قسمت نهم :گزیده ای ازتفسیر ایه 194 سوره مبارکه اعراف با اجرای: محمدعلی اسروش و امیرحسین جمالی مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: ...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


ویژه...

05:18
 • 9

 • 3 هفته پیش
05:18
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت هشتم :گزیده ای ازتفسیر ایه 162 و 163 سوره مبارکه انعامبا اجرای: محمدعلی اسروش پخش دلگویه امیرعلی سیادت 9 ساله از شیراز مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای د...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:05
 • 8

 • 3 هفته پیش
04:05
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت هفتم:گزیده ای ازتفسیر ایه 102 سوره مبارکه انعامبا اجرای: محمد امین امیدوارمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:05
 • 13

 • 3 هفته پیش
04:05
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت ششم:گزیده ای ازتفسیر ایه 174 سوره مبارکه نسابا اجرای: حسین خورسند مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

03:59
 • 28

 • 3 هفته پیش
03:59
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت پنجم:گزیده ای ازتفسیر ایه 65 سوره مبارکه نسابا اجرای: امیرحسین جمالیپخش دلگویه با صدای آقا محمد طاها بهادری از شیراز مدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلز...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

05:13
 • 28

 • 3 هفته پیش
05:13
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت چهارم:گزیده ای ازتفسیر ایه 139 سوره مبارکه آل عمرانبا اجرای: محمدعلی اسروشمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:04
 • 23

 • 4 هفته پیش
04:04
برگرفته از طرح ملی مسطوراقسمت سوم:گزیده ای ازتفسیر ایه های 285 سوره مبارکه بقرهبا اجرای: طاها خائفی / دانش آموز پایه هشتم دبیرستان شهید فراست لار-فارسمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای ...

برگرفته از طرح ملی مسطورا


قسمت...

04:56
 • 56

 • 4 هفته پیش
04:56
برگرفته از طرح مسطوراقسمت دوم:گزیده ای ازتفسیر ایه های 218 سوره مبارکه بقرهبا اجرای: محمدعلی اسروشمدیرتولید: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح مسطورا


قسمت دوم...

04:02
 • 25

 • 4 هفته پیش
04:02
برگرفته از طرح مسطوراقسمت اول:گزیده ای ازتفسیر ایه های دوم الی پنجم سوره مبارکه بقرهبا اجرای: امیرحسین جمالیضبط وتنظیم :استودیو آوای دلزمان پخش: روزانه درماه مبارک رمضان...

برگرفته از طرح مسطورا



...
07:09
 • 48

 • 4 هفته پیش
07:09
shenoto-ads
shenoto-ads