عاطفه آقایی نژاد

عاطفه آقایی نژاد
  141
  میانگین پخش
  141
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  عاطفه آقایی نژاد

  عاطفه آقایی نژاد
  141
  میانگین پخش
  141
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  تنهاتر از یک برگ با بار شادیهای مهجورم در آبهای سبز تابستان آرام می رانم تا سرزمین مرگ تا ساحل غمهای پاییزی در سایه ای خود را رها کردم در سایهء بی اعتبار عشق در سایهء فرّار خوش...
  تنهاتر از یک برگ با بار شادیهای مهجورم در آب...
  05:58
  • 141

  • 7 سال پیش
  05:58
  shenoto-ads
  shenoto-ads