رادیو استرولوژی

ارین محمودی
28
میانگین پخش
137
تعداد پخش
25
دنبال کننده

رادیو استرولوژی

ارین محمودی
28
میانگین پخش
137
تعداد پخش
25
دنبال کننده

تعاریف و مقایسه های سبکهای نجومی و نجوم کلاسیک و مدرن...

تعاریف و مقایسه های سبکهای نجومی و نجوم کلاسیک ...

16:34
 • 25

 • 6 ماه پیش
16:34
توضیحات تکمیلی سبکهای جیوتیش و ودیک...

توضیحات تکمیلی سبکهای جیوتیش و ودیک

22:08
 • 25

 • 6 ماه پیش
22:08
معرفی مجتبی صادقیان و تشریح سبک جیوتیش...

معرفی مجتبی صادقیان و تشریح سبک جیوتیش

24:15
 • 32

 • 6 ماه پیش
24:15
توضیحاتی راجع به تعریف و قدمت و دلیل تاثیر استرولوژی...

توضیحاتی راجع به تعریف و قدمت و دلیل تاثیر استر...

11:30
 • 24

 • 7 ماه پیش
11:30
 • 31

 • 7 ماه پیش
معرفی رادیو استرولوژی...

معرفی رادیو استرولوژی

04:53
 • 31

 • 7 ماه پیش
04:53
shenoto-ads
shenoto-ads