فایلهای صوتی کتاب اسپیک نو

فایلهای صوتی کتاب اسپیک نو

Mehdi Yazdanifar
  46
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده
  فایلهای صوتی کتاب اسپیک نو

  فایلهای صوتی کتاب اسپیک نو

  Mehdi Yazdanifar
  46
  میانگین پخش
  2.6K
  تعداد پخش
  12
  دنبال کننده

   Speak now 1 - 09 Track 9
   • 38

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   01:06
   • 38

   • 1 سال پیش
   01:06
   Speak now 1 - 08 Track 8
   • 26

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:33
   • 26

   • 1 سال پیش
   00:33
   Speak now 1 - 07 Track 7
   • 23

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:45
   • 23

   • 1 سال پیش
   00:45
   Speak now 1 - 06 Track 6
   • 24

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:50
   • 24

   • 1 سال پیش
   00:50
   Speak now 1 - 05 Track 5
   • 30

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   01:10
   • 30

   • 1 سال پیش
   01:10
   Speak now 1 - 04 Track 4
   • 28

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:47
   • 28

   • 1 سال پیش
   00:47
   Speak now 1 - 03 Track 3
   • 34

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   01:02
   • 34

   • 1 سال پیش
   01:02
   Speak now 1 - 02 Track 2
   • 29

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:43
   • 29

   • 1 سال پیش
   00:43
   Speak now 1 - 01 Track 1
   • 25

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   00:28
   • 25

   • 1 سال پیش
   00:28
   Speak now 1 - 45 Track 45
   • 31

   • 1 سال پیش
   English for conversational Purpose
   English for conversational Purpose
   01:52
   • 31

   • 1 سال پیش
   01:52
   shenoto-ads
   shenoto-ads