کانون باستان‌شناسی

کانون باستان‌شناسی
92
میانگین پخش
276
تعداد پخش
18
دنبال کننده

کانون باستان‌شناسی

کانون باستان‌شناسی
92
میانگین پخش
276
تعداد پخش
18
دنبال کننده

اسماعیل مطلوب‌کاری، در نشست تغییرات آب و هوایی و نقش آن در تحولات دوره ساسانی، سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی، 29 بهمن 1398...
اسماعیل مطلوب‌کاری، در نشست تغییرات آب و هوایی و ن...
01:43:25
  • 139

  • 4 سال پیش
01:43:25
مهرداد ملکزاده در نشست علمی آزمون‌های تاریخی عیلام و ماد، سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، 27 بهمن 1398...
مهرداد ملکزاده در نشست علمی آزمون‌های تاریخی عیلام...
32:55
  • 70

  • 4 سال پیش
32:55
کامیار عبدی در نشست علمی آزمون‌های تاریخی عیلام و ماد، سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی، 27 بهمن 1398...
کامیار عبدی در نشست علمی آزمون‌های تاریخی عیلام و ...
01:02:40
  • 67

  • 4 سال پیش
01:02:40
shenoto-ads
shenoto-ads