اندیشگان

سید مهیار هاشمی هزاوه
  49
  میانگین پخش
  147
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  اندیشگان

  سید مهیار هاشمی هزاوه
  49
  میانگین پخش
  147
  تعداد پخش
  7
  دنبال کننده

  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. می خواهیم سر فرصت از جنبه های مختلف تاریخ فلسفه را بررسی کنیم اما طوری که برای همه قابل استفاده باشد. قسمتهای نخست در مورد امپراطوری روم و مسیحیت است....
  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. ...
  21:02
  • 20

  • 4 سال پیش
  21:02
  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. می خواهیم سر فرصت از جنبه های مختلف تاریخ فلسفه را بررسی کنیم اما طوری که برای همه قابل استفاده باشد. قسمتهای نخست در مورد امپراطوری روم و مسیحیت است....
  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. ...
  40:13
  • 39

  • 4 سال پیش
  40:13
  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. می خواهیم سر فرصت از جنبه های مختلف تاریخ فلسفه را بررسی کنیم اما طوری که برای همه قابل استفاده باشد. قسمتهای نخست در مورد امپراطوری روم و مسیحیت است....
  داستان فلسفه غرب و شرق به زبانی ساده و داستانوار. ...
  34:55
  • 88

  • 4 سال پیش
  34:55
  shenoto-ads
  shenoto-ads