آلبوم | Album

آلبوم | Album
  268
  میانگین پخش
  268
  تعداد پخش
  160
  دنبال کننده

  آلبوم | Album

  آلبوم | Album
  268
  میانگین پخش
  268
  تعداد پخش
  160
  دنبال کننده

  • 268

  • 4 سال پیش
  هر آلبوم موسیقی هویت خود را دارد. مفهوم دارد، معنی دارد، فکر دارد، دلیل و ماجرا و قصه دارد....
  هر آلبوم موسیقی هویت خود را دارد. مفهوم دارد، معنی...
  07:53
  • 268

  • 4 سال پیش
  07:53
  shenoto-ads
  shenoto-ads