آبگین تهویه

آبگین تهویه
35
میانگین پخش
35
تعداد پخش
0
دنبال کننده
  • 35

  • 3 سال پیش
در اینجا با هم دنیای تهویه مطبوع را به زبان ساده بررسی میکنیم . آبگین تهویه محلی برای شنیده شدن مهندسین تاسیسات و مکانیک است....
در اینجا با هم دنیای تهویه مطبوع را به زبان ساده ب...
02:56
  • 35

  • 3 سال پیش
02:56
shenoto-ads
shenoto-ads