آبگین تهویه

آبگین تهویه
29
میانگین پخش
29
تعداد پخش
0
دنبال کننده

آبگین تهویه

آبگین تهویه
29
میانگین پخش
29
تعداد پخش
0
دنبال کننده

  • 29

  • 2 سال پیش
در اینجا با هم دنیای تهویه مطبوع را به زبان ساده بررسی میکنیم . آبگین تهویه محلی برای شنیده شدن مهندسین تاسیسات و مکانیک است.
در اینجا با هم دنیای تهویه مطبوع را به زبان ساده ب...
02:56
  • 29

  • 2 سال پیش
02:56
shenoto-ads
shenoto-ads