عارض

aarez.podcast
7
میانگین پخش
77
تعداد پخش
4
دنبال کننده

عارض

aarez.podcast
7
میانگین پخش
77
تعداد پخش
4
دنبال کننده

فصل اول | مهمان سوم | قسمت پایانیاصغر نوری متولد ۱۳۵۵ | مترجم، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، مدرس، کارگردان سینما و تئاتر و بازیگر.او دوره‌ی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز گذراند و...

فصل اول | مهمان سوم | قسمت پایانی


37:02
 • 6

 • 11 ماه پیش
37:02
فصل اول | مهمان سوم | قسمت دوماصغر نوری متولد ۱۳۵۵ | مترجم، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، مدرس، کارگردان سینما و تئاتر و بازیگر.او دوره‌ی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز گذراند و سپ...

فصل اول | مهمان سوم | قسمت دوم


42:27
 • 3

 • 11 ماه پیش
42:27
فصل اول | مهمان سوم | قسمت اولاصغر نوری متولد ۱۳۵۵ | مترجم، نمایشنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس، مدرس، کارگردان سینما و تئاتر و بازیگر.او دوره‌ی کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه را در دانشگاه تبریز گذراند و سپ...

فصل اول | مهمان سوم | قسمت اول


41:17
 • 4

 • 11 ماه پیش
41:17
حمید احیاءفصل اول | مهمان دوم | قسمت پایانیحمید احیاء، متولد ۱۳۳۲ | مترجم، کارگردان و بازیگر. او تئاتر را از سال‌های آخر دبیرستان با گروه تئاتر مرکز رفاه در تهران آغاز کرد. احیاء از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶در...

حمید احیاء


فصل اول | مهمان دوم...

27:38
 • 19

 • 1 سال پیش
27:38
حمید احیاءفصل اول | مهمان دوم | قسمت سومحمید احیاء، متولد ۱۳۳۲ | مترجم، کارگردان و بازیگر. او تئاتر را از سال‌های آخر دبیرستان با گروه تئاتر مرکز رفاه در تهران آغاز کرد. احیاء از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶در رش...

حمید احیاء


فصل اول | مهمان دوم...

33:07
 • 6

 • 1 سال پیش
33:07
حمید احیاءفصل اول | مهمان دوم | قسمت دومحمید احیاء، متولد ۱۳۳۲ | مترجم، کارگردان و بازیگر. او تئاتر را از سال‌های آخر دبیرستان با گروه تئاتر مرکز رفاه در تهران آغاز کرد. احیاء از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶در رش...

حمید احیاء


فصل اول | مهمان دوم...

29:12
 • 4

 • 1 سال پیش
29:12
حمید احیاءفصل اول | مهمان دوم | قسمت اولحمید احیاء، متولد ۱۳۳۲ | مترجم، کارگردان و بازیگر. او تئاتر را از سال‌های آخر دبیرستان با گروه تئاتر مرکز رفاه در تهران آغاز کرد. احیاء از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶در رش...

حمید احیاء


فصل اول | مهمان دوم...

35:03
 • 7

 • 1 سال پیش
35:03
علی‌اکبر علیزادفصل اول | مهمان اول | قسمت پایانیعلی‌اکبر علیزاد، متولد ۱۳۵۲| عضو هیئت علمی دانشکده‌ی سینما و تئاتر، مترجم، کارگردان تئاتر، ویراستار و سردبیر دو مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های بیدگل» و مجموعه‌...

علی‌اکبر علیزاد

27:02
 • 3

 • 1 سال پیش
27:02
علی‌اکبر علیزادفصل اول | مهمان اول | قسمت سومعلی‌اکبر علیزاد، متولد ۱۳۵۲| عضو هیئت علمی دانشکده‌ی سینما و تئاتر، مترجم، کارگردان تئاتر، ویراستار و سردبیر دو مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های بیدگل» و مجموعه‌ی ت...

علی‌اکبر علیزاد

31:09
 • 7

 • 1 سال پیش
31:09
علی‌اکبر علیزادفصل اول | مهمان اول | قسمت دومعلی‌اکبر علیزاد، متولد ۱۳۵۲| عضو هیئت علمی دانشکده‌ی سینما و تئاتر، مترجم، کارگردان تئاتر، ویراستار و سردبیر دو مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های بیدگل» و مجموعه‌ی ت...

علی‌اکبر علیزاد

37:45
 • 10

 • 1 سال پیش
37:45
علی‌اکبر علیزادفصل اول | مهمان اول | قسمت اولعلی‌اکبر علیزاد، متولد ۱۳۵۲| عضو هیئت علمی دانشکده‌ی سینما و تئاتر، مترجم، کارگردان تئاتر، ویراستار و سردبیر دو مجموعه‌ی «نمایشنامه‌های بیدگل» و مجموعه‌ی ت...

علی‌اکبر علیزاد

41:07
 • 8

 • 1 سال پیش
41:07
shenoto-ads
shenoto-ads