آوای بوف AVAYEBUF

آوای بوف AVAYEBUF
  91
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  76
  دنبال کننده

  آوای بوف AVAYEBUF

  آوای بوف AVAYEBUF
  91
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  76
  دنبال کننده

  از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف کمونیسم (communism)؛ در فرضیه های کارل مارکس و فردریک انگلس ، کمونیسم جامعه ای است به اص...
  از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحق...
  19:50
  • 228

  • 6 سال پیش
  19:50
  سوسیالیسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف سوسیالیسم از ریشه لاتینی سوسیوس socius به معنی همراه و شریک مشتق شده است، هرچ...
  سوسیالیسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گ...
  21:00
  • 126

  • 6 سال پیش
  21:00
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  25:21
  • 18

  • 6 سال پیش
  25:21
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  25:57
  • 13

  • 6 سال پیش
  25:57
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  28:06
  • 7

  • 6 سال پیش
  28:06
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  32:10
  • 8

  • 6 سال پیش
  32:10
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  36:02
  • 7

  • 6 سال پیش
  36:02
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  27:20
  • 15

  • 6 سال پیش
  27:20
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  23:46
  • 334

  • 6 سال پیش
  23:46
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایزه بنیاد گلشیری (1385) و برنده لوح تقدیر هفتمین دوره‌ی جایزه مهرگان ادب در سال 1385 شده است. مجموعه صوتی این کتاب که اکنون در اختیار شماست با کیفیتی...
  رمان رویای تبت در سال 1383 نگاشته شده و برنده جایز...
  32:40
  • 48

  • 6 سال پیش
  32:40
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، نویسنده و خلبان آمریکایی، روایتی است از زندگی همه انسان‌ها، انسان‌هایی که به زندگی در اجتماع خودساخته خو گرفته‌اند و هیچ برون‌رفتی از قوا...
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر...
  25:02
  • 9

  • 6 سال پیش
  25:02
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، نویسنده و خلبان آمریکایی، روایتی است از زندگی همه انسان‌ها، انسان‌هایی که به زندگی در اجتماع خودساخته خو گرفته‌اند و هیچ برون‌رفتی از قوا...
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر...
  27:05
  • 9

  • 6 سال پیش
  27:05
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر ریچارد باخ، نویسنده و خلبان آمریکایی، روایتی است از زندگی همه انسان‌ها، انسان‌هایی که به زندگی در اجتماع خودساخته خو گرفته‌اند و هیچ برون‌رفتی از قوا...
  درباره کتاب کتاب ماندگار جاناتان مرغ دریایی اثر...
  28:47
  • 203

  • 6 سال پیش
  28:47
  توتالیتاریسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیاسی گرد آوری و تحقیق : قاسم قره داغی توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی اصطلاحی سیاسی است بَرای توصیف شیوه ای از حکومت که در آن نظام یا ادعا می کند ...
  توتالیتاریسم از مجموعه فایل های ی لغت های سیا...
  16:36
  • 245

  • 6 سال پیش
  16:36
  shenoto-ads
  shenoto-ads