مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان
36
میانگین پخش
464
تعداد پخش
17
دنبال کننده

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان
36
میانگین پخش
464
تعداد پخش
17
دنبال کننده

ریچارد استالمن می‌گوید: آن چیزی که در بین همه هکرها مشترک است، لذت و بازیگوشی آن‌هاست، علاقه‌ای که به کشف چیزهای ناشناخته دارند و عشقی که نسبت به برنامه‌نویسی دارند. در این قسمت از رادیوآپا، انواع هک...
ریچارد استالمن می‌گوید: آن چیزی که در بین همه هکره...
33:59
 • 85

 • 4 سال پیش
33:59
در این شماره از رادیو آپا ضمن مرور مهمترین اخبار امنیت فضای تبادل اطلاعات به بررسی بدافزارهای استخراج رمز-ارزها پرداخته شده است. تاریخ انتشار 17 بهمن 96...
در این شماره از رادیو آپا ضمن مرور مهمترین اخبار ا...
10:43
 • 31

 • 4 سال پیش
10:43
به نظر می‌رسد که به اشتباه، تصور عموم مردم از لفظ هکر معادل با مجرم رایانه‌ای باشد. در این قسمت از رادیوآپا از زاویه‌ای جدید به موضوع هک و شخصیت هکرها پرداخته‌ایم. از تاریخ هک، فرهنگ هک و هکرهای اولیه...
به نظر می‌رسد که به اشتباه، تصور عموم مردم از لفظ ...
24:57
 • 70

 • 4 سال پیش
24:57
استاکس‌نت بدافزاری است که نزدیک به ده سال پیش، علیه نیروگاه اتمی نطنز طراحی شد اما همچنان هم ابهامات و جنجالی‌های فراوانی در مورد آن وجود دارد به طوری که بسیاری از محققان بر این باور هستند که این استا...
استاکس‌نت بدافزاری است که نزدیک به ده سال پیش، علی...
22:39
 • 55

 • 4 سال پیش
22:39
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
06:04
 • 13

 • 6 سال پیش
06:04
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
06:04
 • 31

 • 6 سال پیش
06:04
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
07:43
 • 53

 • 6 سال پیش
07:43
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
10:03
 • 14

 • 6 سال پیش
10:03
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
08:46
 • 16

 • 6 سال پیش
08:46
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
07:24
 • 17

 • 6 سال پیش
07:24
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
08:24
 • 14

 • 6 سال پیش
08:24
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
07:33
 • 13

 • 6 سال پیش
07:33
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسانه و آگاهی رسانی مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی اصفهان پادکست‌های هفتگی رادیو آپا با مرور اخبار مهم حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به همراه تحلیل رخدادها...
بسته‌های شنیداری هفتگی رادیو آپا، کاری از تیم رسان...
06:06
 • 52

 • 6 سال پیش
06:06
shenoto-ads
shenoto-ads