99-1podcast

رضا هاشمی
  75
  میانگین پخش
  150
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  99-1podcast

  رضا هاشمی
  75
  میانگین پخش
  150
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  پادکست ۱-۹۹ رادیویی است برای معرفی و ارزیابی سریال های روز دنیا و همچنین سریال های که هر کدام به فراخور خود در این مدیوم جریان ساز بوده اند. ما در این پادکست، از دریچه فرم و محتوا به این آثار تاثیر گذ...
  پادکست ۱-۹۹ رادیویی است برای معرفی و ارزیابی سریال...
  47:34
  • 118

  • 3 سال پیش
  47:34
  • 32

  • 3 سال پیش
  پادکست ۱-۹۹ رادیویی است برای معرفی و ارزیابی سریال های روز دنیا و همچنین سریال های که هر کدام به فراخور خود در این مدیوم جریان ساز بوده اند. ما در این پادکست، از دریچه فرم و محتوا به این آثار تاثیر گذ...
  پادکست ۱-۹۹ رادیویی است برای معرفی و ارزیابی سریال...
  45:30
  • 32

  • 3 سال پیش
  45:30
  shenoto-ads
  shenoto-ads