گپ 8 دقیقه ای

گپ 8 دقیقه ای
34
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
47
دنبال کننده

گپ 8 دقیقه ای

گپ 8 دقیقه ای
34
میانگین پخش
3.6K
تعداد پخش
47
دنبال کننده

مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا صمدی مدیر منابع انسانی و ارتباطات صنایع دارویی کوبل ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا صمدی مدیر منابع انسان...
08:00
 • 100

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای عادل حبیبی مدیر خدمات در محل همراه مکانیک ....
مهمان برنامه: ⚫آقای عادل حبیبی مدیر خدمات در محل ه...
07:59
 • 56

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫آقای سعید باغانی مدیر سیستم و استراتژی صنایع غذایی سمیه ....
مهمان برنامه: ⚫آقای سعید باغانی مدیر سیستم و استرا...
08:00
 • 39

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای حسن دوست حقی مدیر حمل و نقل گروه سولیکو ....
مهمان برنامه: ⚫آقای حسن دوست حقی مدیر حمل و نقل گر...
08:00
 • 34

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای امید روستا مدیر بازاریابی و تبلیغات گروه صنعتی پاکشو ....
مهمان برنامه: ⚫آقای امید روستا مدیر بازاریابی و تب...
08:00
 • 33

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای احسان مهدی زاده مدیرکل یونیلور جی وی . تاریخ فیلمبرداری: 1400/04/28...
مهمان برنامه: ⚫آقای احسان مهدی زاده مدیرکل یونیلور...
08:00
 • 27

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای صدرا حداد مدیرکل گلنان پوراتوس ایران ....
مهمان برنامه: ⚫آقای صدرا حداد مدیرکل گلنان پوراتوس...
08:00
 • 40

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ خانم پگاه جدیدزاده مدیر بازاریابی کالین ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم پگاه جدیدزاده مدیر بازاریابی ...
08:03
 • 36

 • 2 سال پیش
08:03
مهمان برنامه: ⚫ آقای حسین صفرزاده مشاور منابع انسانی ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای حسین صفرزاده مشاور منابع انسا...
08:00
 • 48

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای امین نکوئیان قائم مقام مدیرعامل ویتانا ....
مهمان برنامه: ⚫آقای امین نکوئیان قائم مقام مدیرعام...
08:00
 • 21

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد صفری مدیر ارشد عملیات دیجی اکسپرس ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد صفری مدیر ارشد عملیات دی...
08:00
 • 29

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای مهدی میثمی فرد مدیرعامل تک نان ....
مهمان برنامه: ⚫آقای مهدی میثمی فرد مدیرعامل تک نان...
07:59
 • 36

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫آقای محمد شهرمیانی مدیرعامل کالج رهنما ....
مهمان برنامه: ⚫آقای محمد شهرمیانی مدیرعامل کالج ره...
08:00
 • 17

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای رضا کایدی معاون بازاریابی فرمند ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای رضا کایدی معاون بازاریابی فرم...
08:00
 • 27

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی اعتمادی مدیر بازاریابی اکالا ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی اعتمادی مدیر بازاریابی ا...
07:59
 • 14

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ خانم مهشید مهمانخواه مدیر بازرگانی شرکت دامداران ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم مهشید مهمانخواه مدیر بازرگانی...
07:59
 • 27

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ آقای محسن محمدی مدیر منابع انسانی پنتل ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای محسن محمدی مدیر منابع انسانی ...
07:59
 • 21

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ آقای مسعود فارسی مدیر ارشد منابع انسانی مزمز ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای مسعود فارسی مدیر ارشد منابع ا...
07:59
 • 33

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫آقای ابوالحسن خلیلی مدیرعامل گروه مدلل ....
مهمان برنامه: ⚫آقای ابوالحسن خلیلی مدیرعامل گروه م...
08:00
 • 25

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای امین سمیع زاده مدیرعامل نئواینوست ....
مهمان برنامه: ⚫آقای امین سمیع زاده مدیرعامل نئواین...
08:00
 • 20

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای مجتبی شیرازی مدیر برند شون ....
مهمان برنامه: ⚫آقای مجتبی شیرازی مدیر برند شون .
08:00
 • 11

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد حسین میزبان مشاوره مدیرمنابع انسانی میاره ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد حسین میزبان مشاوره مدیرم...
07:59
 • 39

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ خانم فاطمه خانزادی مدیر تبلیغات و بازاریابی تکدانه ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم فاطمه خانزادی مدیر تبلیغات و ...
07:59
 • 40

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ آقای علی یغمایی مدیر فروش منطقه ای صنایع غذایی دینا ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای علی یغمایی مدیر فروش منطقه ای...
08:00
 • 43

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای کیانوش نظری بنیانگذار و مدیرعامل سی اف ....
مهمان برنامه: ⚫آقای کیانوش نظری بنیانگذار و مدیرعا...
07:59
 • 42

 • 2 سال پیش
07:59
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمدهادی ولی پور مدیر ارشد فناوری استادکار ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمدهادی ولی پور مدیر ارشد فن...
08:00
 • 21

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای بهنام اهرابی مدیر توسعه و برند گروه تلاونگ ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای بهنام اهرابی مدیر توسعه و برن...
08:00
 • 32

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای عباس پارساسیرت مدیر صنایع پلاستیک مادیران ....
مهمان برنامه: ⚫آقای عباس پارساسیرت مدیر صنایع پلاس...
08:00
 • 29

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا بختکی مدیر برنامه ریزی استراتژیک شیوا ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا بختکی مدیر برنامه ریز...
08:00
 • 36

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای پویا صباغ مدیر بازاریابی هایپ ایران ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای پویا صباغ مدیر بازاریابی هایپ...
08:00
 • 23

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای سلمان مقدم نیا مدیر منابع انسانی مدلل ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای سلمان مقدم نیا مدیر منابع انس...
08:00
 • 28

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای شهرام قندچی مدیر استراتژی تیپاکس ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای شهرام قندچی مدیر استراتژی تیپ...
07:56
 • 29

 • 2 سال پیش
07:56
مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا مهندس مدیر شعبه تهران شاهسوند ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای حمیدرضا مهندس مدیر شعبه تهران...
08:00
 • 39

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای مجید ترک آبادی مدیر ارشد بازاریابی الوپیک ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای مجید ترک آبادی مدیر ارشد بازا...
08:00
 • 24

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای افشین آشفته رئیس مرکز نوآوری بارز ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای افشین آشفته رئیس مرکز نوآوری ...
08:00
 • 21

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد سمیعی مدیر ارشد بازاریابی فیروز شاپ ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای محمد سمیعی مدیر ارشد بازاریاب...
08:00
 • 25

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای رسول نوری مدیر منابع انسانی و توسعه سازمانی یک و یک....
مهمان برنامه: ⚫ آقای رسول نوری مدیر منابع انسانی و...
08:00
 • 30

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی صالحی مدیر برنامه ریزی سان استار ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی صالحی مدیر برنامه ریزی س...
08:00
 • 25

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای سامان منصوری مدیر عامل ایفکو ایران ....
مهمان برنامه: ⚫آقای سامان منصوری مدیر عامل ایفکو ا...
08:00
 • 19

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ خانم الهه کاوسی مدیر منابع انسانی زرماکارون ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم الهه کاوسی مدیر منابع انسانی ...
08:00
 • 30

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای محمد البنهاوی مدیرعامل گندم طلایی نوتریکا ....
مهمان برنامه: ⚫آقای محمد البنهاوی مدیرعامل گندم طل...
08:00
 • 24

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای محسن مرتضوی مدیر عامل سالوت ....
مهمان برنامه: ⚫آقای محسن مرتضوی مدیر عامل سالوت .
08:00
 • 19

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی فروغی مدیر ارشد بازاریابی بیمیتو و ازکی ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای مهدی فروغی مدیر ارشد بازاریاب...
08:00
 • 32

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای مهدی بهزاد مدیر کل مدرسه شاپرک ....
مهمان برنامه: ⚫آقای مهدی بهزاد مدیر کل مدرسه شاپرک...
08:00
 • 39

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای نعیم ابراهیمیان معاون مارکتینگ افق کوروش ....
مهمان برنامه: ⚫آقای نعیم ابراهیمیان معاون مارکتینگ...
08:00
 • 28

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ خانم عسل قمری مدیر ارتباطات TEDx ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم عسل قمری مدیر ارتباطات TEDx .
08:00
 • 33

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای سعید یزدانی مدیر ارشد بازاریابی شیوا ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای سعید یزدانی مدیر ارشد بازاریا...
08:00
 • 19

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫آقای امیررضا نقیب مدیرعامل شرکت بهداشتی دکترعبیدی ....
مهمان برنامه: ⚫آقای امیررضا نقیب مدیرعامل شرکت بهد...
08:00
 • 21

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ خانم شیما صحرایی مدیر منابع انسانی صافولا ....
مهمان برنامه: ⚫ خانم شیما صحرایی مدیر منابع انسانی...
08:00
 • 25

 • 2 سال پیش
08:00
مهمان برنامه: ⚫ آقای هیربد سبحانی مدیر تبلیغات و بازاریابی برتر ....
مهمان برنامه: ⚫ آقای هیربد سبحانی مدیر تبلیغات و ب...
08:00
 • 31

 • 2 سال پیش
08:00
shenoto-ads
shenoto-ads