800

Reza Habibi
5
میانگین پخش
10
تعداد پخش
1
دنبال کننده

800

Reza Habibi
5
میانگین پخش
10
تعداد پخش
1
دنبال کننده

  • 4

  • 2 سال پیش
در پادکست 800 علاوه بر پرداختن به موضوعات روز اقتصادی، مطالب مفید آموزشی مدیریت سرمایه و پول نیز گنجاده شده است. برای به روز ماندن در اقتصاد و آشنایی با انواع بازارهای سرمایه 800 را گوش کنید!
در پادکست 800 علاوه بر پرداختن به موضوعات روز اقتص...
20:40
  • 4

  • 2 سال پیش
20:40
  • 6

  • 2 سال پیش
در پادکست 800 علاوه بر پرداختن به موضوعات روز اقتصادی، مطالب مفید آموزشی مدیریت سرمایه و پول نیز گنجاده شده است. برای به روز ماندن در اقتصاد و آشنایی با انواع بازارهای سرمایه 800 را گوش کنید!
در پادکست 800 علاوه بر پرداختن به موضوعات روز اقتص...
17:33
  • 6

  • 2 سال پیش
17:33
shenoto-ads
shenoto-ads