دکتر افشاری نیک

دکتر افشاری نیک
  89
  میانگین پخش
  976
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  دکتر افشاری نیک

  دکتر افشاری نیک
  89
  میانگین پخش
  976
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  04:41
  • 19

  • 4 سال پیش
  04:41
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  07:01
  • 82

  • 4 سال پیش
  07:01
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  06:42
  • 63

  • 4 سال پیش
  06:42
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  06:26
  • 23

  • 4 سال پیش
  06:26
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  05:55
  • 49

  • 4 سال پیش
  05:55
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  03:01
  • 56

  • 4 سال پیش
  03:01
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  05:53
  • 65

  • 4 سال پیش
  05:53
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  04:45
  • 143

  • 4 سال پیش
  04:45
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  04:57
  • 80

  • 4 سال پیش
  04:57
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  03:20
  • 86

  • 4 سال پیش
  03:20
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربردی برای حل مشکلات درسی و آموزش روش های برنامه ریزی درسی و تحصیلی ویژه دبیرستان ، کنکور و دانشگاه ارائه می شود ...
  در این آلبوم مجموعه ای از بهترین پادکست های کاربرد...
  05:56
  • 310

  • 4 سال پیش
  05:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads