نشریه پویان

نشریه پویان
  49
  میانگین پخش
  196
  تعداد پخش
  1
  دنبال کننده
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران و همچنین استادان برتر مهندسی صنایع می نشینیم تا از تجارب و زندگی آنان بیشتر بدانیم....
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران ...
  20:56
  • 23

  • 5 سال پیش
  20:56
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران و همچنین استادان برتر مهندسی صنایع می نشینیم تا از تجارب و زندگی آنان بیشتر بدانیم....
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران ...
  16:46
  • 23

  • 5 سال پیش
  16:46
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران و همچنین استادان برتر مهندسی صنایع می نشینیم تا از تجارب و زندگی آنان بیشتر بدانیم....
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران ...
  10:33
  • 38

  • 5 سال پیش
  10:33
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران و همچنین استادان برتر مهندسی صنایع می نشینیم تا از تجارب و زندگی آنان بیشتر بدانیم....
  در این سری پادکست به پای صحبت کارآفرینان و مدیران ...
  14:16
  • 112

  • 5 سال پیش
  14:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads