amir alamir

amir alamir
  32
  میانگین پخش
  222
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  amir alamir

  amir alamir
  32
  میانگین پخش
  222
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجربه کرده اید. چه میشود که برخی همیشه پیروز مذاکره هستند و برخی حتی با دانش بیشتر در مذاکره میبازند؟ تفاوت این دو طیف, در دانستن اصول مذاکره حرفه ای است...
  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجر...
  06:56
  • 47

  • 5 سال پیش
  06:56
  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجربه کرده اید. چه میشود که برخی همیشه پیروز مذاکره هستند و برخی حتی با دانش بیشتر در مذاکره میبازند؟ تفاوت این دو طیف, در دانستن اصول مذاکره حرفه ای است...
  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجر...
  03:57
  • 30

  • 5 سال پیش
  03:57
  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجربه کرده اید. چه میشود که برخی همیشه پیروز مذاکره هستند و برخی حتی با دانش بیشتر در مذاکره میبازند؟ تفاوت این دو طیف, در دانستن اصول مذاکره حرفه ای است...
  حتما بسیار تا به حال عقب ماندن در یک مذاکره را تجر...
  02:38
  • 24

  • 5 سال پیش
  02:38
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت دیگر شانسی یا اتفاقی نیست و حاصل تحلیل های مالی دقیق است. اگر تا به حال به این موارد دقت نکرده اید, کسب و کار شما در مرز نابودی است! ما به شما سریع تر...
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت ...
  03:19
  • 22

  • 5 سال پیش
  03:19
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت دیگر شانسی یا اتفاقی نیست و حاصل تحلیل های مالی دقیق است. اگر تا به حال به این موارد دقت نکرده اید, کسب و کار شما در مرز نابودی است! ما به شما سریع تر...
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت ...
  04:08
  • 40

  • 5 سال پیش
  04:08
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت دیگر شانسی یا اتفاقی نیست و حاصل تحلیل های مالی دقیق است. اگر تا به حال به این موارد دقت نکرده اید, کسب و کار شما در مرز نابودی است! ما به شما سریع تر...
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت ...
  04:13
  • 31

  • 5 سال پیش
  04:13
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت دیگر شانسی یا اتفاقی نیست و حاصل تحلیل های مالی دقیق است. اگر تا به حال به این موارد دقت نکرده اید, کسب و کار شما در مرز نابودی است! ما به شما سریع تر...
  در دنیای پر جنب و جوش کسب و کار های امروزی موفقیت ...
  04:14
  • 28

  • 5 سال پیش
  04:14
  shenoto-ads
  shenoto-ads