دکترهمه Drhame.com

دکترهمه Drhame.com
  36
  میانگین پخش
  71
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  دکترهمه Drhame.com

  دکترهمه Drhame.com
  36
  میانگین پخش
  71
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  کلیه نعل اسبی از ناهنجاری های تقریبا رایج دستگاه ادراری است. در این حالت کلیه ها از ناحیه پایینی به هم اتصال پیدا می کنند و.... https://drhame.com/p/3709...
  کلیه نعل اسبی از ناهنجاری های تقریبا رایج دستگاه ا...
  05:48
  • 31

  • 5 سال پیش
  05:48
  راهکارهای مقابله با جت لگ در سفر برای مقابله با جت لگ در مسافرتهای خارج از کشور، مهمترین راهکار آماده شدن فرد و تطابق با ساعت محل مقصد سفر، پیش از مسافرت می باشد. پیش از آنکه سفر کنید سعی کنید عا...

  راهکارهای مقابله با جت لگ در سفر
  بر...
  11:16
  • 40

  • 5 سال پیش
  11:16
  shenoto-ads
  shenoto-ads