4charkh | چارچرخ

Alireza Sobhani
  20
  میانگین پخش
  441
  تعداد پخش
  27
  دنبال کننده
  ویراژ 3 - آتشفشان سیاه - میشل موتون...
  ویراژ 3 - آتشفشان سیاه - میشل موتون
  01:16:11
  • 42

  • 1 سال پیش
  01:16:11
  قسمت 20 - بی همتا - بوگاتی...
  قسمت 20 - بی همتا - بوگاتی
  01:23:34
  • 33

  • 2 سال پیش
  01:23:34
  قسمت 19 - اصالت گمشده - مازراتی...
  قسمت 19 - اصالت گمشده - مازراتی
  01:43:21
  • 20

  • 2 سال پیش
  01:43:21
  قسمت 18 - لذت ناب رانندگی - ب ام و بخش دوم...
  قسمت 18 - لذت ناب رانندگی - ب ام و بخش دوم
  01:09:20
  • 14

  • 2 سال پیش
  01:09:20
  قسمت 17 - ققنوس - ب ام و بخش اول...
  قسمت 17 - ققنوس - ب ام و بخش اول
  01:17:11
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:17:11
  ویراژ 2 - بارون سرخ - شوماخر...
  ویراژ 2 - بارون سرخ - شوماخر
  01:26:00
  • 12

  • 2 سال پیش
  01:26:00
  قسمت 16 - قصری روی چهار چرخ - رولزرویس...
  قسمت 16 - قصری روی چهار چرخ - رولزرویس
  01:10:56
  • 15

  • 2 سال پیش
  01:10:56
  قسمت 15 - قالیچه پرنده - سیتروئن بخش دوم...
  قسمت 15 - قالیچه پرنده - سیتروئن بخش دوم
  01:08:03
  • 13

  • 3 سال پیش
  01:08:03
  قسمت 14 - قمارباز - سیتروئن بخش اول...
  قسمت 14 - قمارباز - سیتروئن بخش اول
  57:03
  • 9

  • 3 سال پیش
  57:03
  قسمت 13 - زای باتسو - میتسوبیشی...
  قسمت 13 - زای باتسو - میتسوبیشی
  01:08:57
  • 23

  • 3 سال پیش
  01:08:57
  قسمت 12 - سرباز وظیفه - جیپ...
  قسمت 12 - سرباز وظیفه - جیپ
  01:01:13
  • 25

  • 3 سال پیش
  01:01:13
  ویراژ 1 - فراتر از جاده - خودروهای آفرود...
  ویراژ 1 - فراتر از جاده - خودروهای آفرود
  01:01:16
  • 17

  • 3 سال پیش
  01:01:16
  قسمت 11 - بر لب تیغ - لوتوس...
  قسمت 11 - بر لب تیغ - لوتوس
  01:09:28
  • 5

  • 3 سال پیش
  01:09:28
  قسمت 10 - بر باد رفته - دلورین...
  قسمت 10 - بر باد رفته - دلورین
  01:00:31
  • 7

  • 3 سال پیش
  01:00:31
  قسمت 9 - قهرمان یقه آبی - فورد بخش دوم...
  قسمت 9 - قهرمان یقه آبی - فورد بخش دوم
  01:06:11
  • 7

  • 3 سال پیش
  01:06:11
  قسمت 8 - افسون قدرت - فورد بخش اول...
  قسمت 8 - افسون قدرت - فورد بخش اول
  01:14:08
  • 12

  • 3 سال پیش
  01:14:08
  قسمت 7 - یک قمار بزرگ - پورشه بخش دوم...
  قسمت 7 - یک قمار بزرگ - پورشه بخش دوم
  42:28
  • 6

  • 3 سال پیش
  42:28
  قسمت 6 - به نام پدر - پورشه بخش اول...
  قسمت 6 - به نام پدر - پورشه بخش اول
  38:15
  • 7

  • 3 سال پیش
  38:15
  قسمت 5 - داستان یک تقلب - فولکس واگن بخش دوم...
  قسمت 5 - داستان یک تقلب - فولکس واگن بخش دوم
  41:47
  • 10

  • 4 سال پیش
  41:47
  قسمت 4 - خودروی مردم - فولکس واگن بخش اول...
  قسمت 4 - خودروی مردم - فولکس واگن بخش اول
  34:56
  • 30

  • 4 سال پیش
  34:56
  قسمت 3 - از تلاطم تا آرامش - لامبورگینی بخش سوم...
  قسمت 3 - از تلاطم تا آرامش - لامبورگینی بخش سوم
  35:27
  • 13

  • 4 سال پیش
  35:27
  قسمت 2 - تولد یک اسطوره - لامبورگینی بخش دوم...
  قسمت 2 - تولد یک اسطوره - لامبورگینی بخش دوم
  28:59
  • 23

  • 4 سال پیش
  28:59
  قسمت 1 - مجادله ایتالیایی - لامبورگینی بخش اول...
  قسمت 1 - مجادله ایتالیایی - لامبورگینی بخش اول
  27:22
  • 80

  • 4 سال پیش
  27:22
  shenoto-ads
  shenoto-ads