دکتر احمد رحمانی

دکتر احمد رحمانی
  85
  میانگین پخش
  677
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  دکتر احمد رحمانی

  دکتر احمد رحمانی
  85
  میانگین پخش
  677
  تعداد پخش
  11
  دنبال کننده

  ذهن انسان به شکل پیش فرض نسبت به حل مساله با اولین راه جل قفل شده و دیگر راه حل ها را مورد بررسی قرار نمی دهد ... تفکر واگرا ولی تفکر خلاق است و راهکارهای زیادی را پیش روی شما قرار می دهد. ..... بشنو...
  ذهن انسان به شکل پیش فرض نسبت به حل مساله با اولین...
  09:12
  • 162

  • 4 سال پیش
  09:12
  برای ذهن خود رژیم بگیرید .. رژیم فکر و اندیشه... تا بتوانید درست تصمیم بگیرید. ...
  برای ذهن خود رژیم بگیرید .. رژیم فکر و اندیشه... ت...
  06:47
  • 117

  • 4 سال پیش
  06:47
  مسیر موفقیت را درست قدم برداریم یا در مسیر درست موفقیت قدم برداریم ؟! ...
  مسیر موفقیت را درست قدم برداریم یا در مسیر درست مو...
  06:42
  • 80

  • 4 سال پیش
  06:42
  قفل برای آدمهای نسبتا درست گار زده میشه نه آدمهای دزد و خلاف کار ... چرا ؟ ... بشنوید . ...
  قفل برای آدمهای نسبتا درست گار زده میشه نه آدمهای ...
  04:11
  • 86

  • 4 سال پیش
  04:11
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه فردی و توسعه کسب و کار را در افقی مشترک دید. شرط اول این است که غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم ....
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه ف...
  04:11
  • 30

  • 4 سال پیش
  04:11
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه فردی و توسعه کسب و کار را در افقی مشترک دید. شرط اول این است که غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم ....
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه ف...
  04:11
  • 45

  • 4 سال پیش
  04:11
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه فردی و توسعه کسب و کار را در افقی مشترک دید. شرط اول این است که غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم ....
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه ف...
  04:11
  • 55

  • 4 سال پیش
  04:11
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه فردی و توسعه کسب و کار را در افقی مشترک دید. شرط اول این است که غلط ننویسیم تا غلط زندگی نکنیم ....
  برای شروع و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت باید توسعه ف...
  02:54
  • 102

  • 4 سال پیش
  02:54
  shenoto-ads
  shenoto-ads