پادکست پرسه زنی در بازار

Copyright 2020 All rights reserved.
  17
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  پادکست پرسه زنی در بازار

  Copyright 2020 All rights reserved.
  17
  میانگین پخش
  2.3K
  تعداد پخش
  22
  دنبال کننده

  گفتگوی 27 می 2023، 6 خرداد 1402...
  گفتگوی 27 می 2023، 6 خرداد 1402
  03:38:12
  • 113

  • 11 ماه پیش
  03:38:12
  گفتگوی هفتگی 17 اردیبهشت 2023، 7 ماه می 2023...
  گفتگوی هفتگی 17 اردیبهشت 2023، 7 ماه می 2023
  02:27:43
  • 61

  • 1 سال پیش
  02:27:43
  گفتگوی۲۰فروردین ۱۴۰۲، ۹ اپریل ۲۰۲۳...
  گفتگوی۲۰فروردین ۱۴۰۲، ۹ اپریل ۲۰۲۳
  02:51:29
  • 44

  • 1 سال پیش
  02:51:29
  گفتگوی ۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ۲ اپریل ۲۰۲۳...
  گفتگوی ۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ۲ اپریل ۲۰۲۳
  02:31:00
  • 9

  • 1 سال پیش
  02:31:00
  گفتگوی 26 مارچ2023 مطابق با 6 فروردین 1402...
  گفتگوی 26 مارچ2023 مطابق با 6 فروردین 1402
  02:13:03
  • 16

  • 1 سال پیش
  02:13:03
  گفتگوی 19 مارچ 2023، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱...
  گفتگوی 19 مارچ 2023، ۲۸ اسفند ۱۴۰۱
  02:27:17
  • 36

  • 1 سال پیش
  02:27:17
  گفتگوی 12 مارچ 2023...
  گفتگوی 12 مارچ 2023
  02:45:28
  • 24

  • 1 سال پیش
  02:45:28
  گفتگوی 5 مارچ 2023...
  گفتگوی 5 مارچ 2023
  02:16:08
  • 22

  • 1 سال پیش
  02:16:08
  گفتگوی 26 فوریه 2023...
  گفتگوی 26 فوریه 2023
  01:59:45
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:59:45
  گفتگوی 19 فوریه 2023...
  گفتگوی 19 فوریه 2023
  02:24:44
  • 25

  • 1 سال پیش
  02:24:44
  گفتگوی 12 فوریه 2023...
  گفتگوی 12 فوریه 2023
  02:32:33
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:32:33
  گفتگوی 29 ژاویه 2023...
  گفتگوی 29 ژاویه 2023
  02:30:13
  • 32

  • 1 سال پیش
  02:30:13
  گفتگوی 22 ژانویه 2023...
  گفتگوی 22 ژانویه 2023
  02:26:32
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:26:32
  گفتگوی 15 ژانویه 2023...
  گفتگوی 15 ژانویه 2023
  02:07:45
  • 52

  • 1 سال پیش
  02:07:45
  گفتگوی 8 ژانویه 2023...
  گفتگوی 8 ژانویه 2023
  01:48:58
  • 29

  • 1 سال پیش
  01:48:58
  گفتگوی گروهی1 ژانویه 2023...
  گفتگوی گروهی1 ژانویه 2023
  01:34:35
  • 22

  • 1 سال پیش
  01:34:35
  گفتگوی گروهی 25 دسامبر 2022...
  گفتگوی گروهی 25 دسامبر 2022
  01:51:40
  • 31

  • 1 سال پیش
  01:51:40
  گفتگوی 18 دسامبر 2022...
  گفتگوی 18 دسامبر 2022
  01:47:16
  • 17

  • 1 سال پیش
  01:47:16
  گفتگوی 11 دسامبر 2022...
  گفتگوی 11 دسامبر 2022
  02:34:28
  • 35

  • 1 سال پیش
  02:34:28
  گفتگوی 4 دسامبر 2022...
  گفتگوی 4 دسامبر 2022
  01:30:56
  • 36

  • 1 سال پیش
  01:30:56
  گفتگوی 27 نوامبر 2022 درباره بازار و مهمتر از بازار...
  گفتگوی 27 نوامبر 2022 درباره بازار و مهمتر از بازا...
  02:14:32
  • 18

  • 1 سال پیش
  02:14:32
  گفتگوی گروهی 20 نوامبر 2022- تقدیم به کیان پیرفلک و مادر سوگوارش...
  گفتگوی گروهی 20 نوامبر 2022- تقدیم به کیان پیرفلک ...
  01:59:18
  • 23

  • 1 سال پیش
  01:59:18
  گفتگوی گروهی 13 نوامبر 2022- تقدیم به مردم ستمدیده بلوچ...
  گفتگوی گروهی 13 نوامبر 2022- تقدیم به مردم ستمدیده...
  02:05:19
  • 15

  • 1 سال پیش
  02:05:19
  گفتگوی گروهی 6 نوامبر 2022-تقدیم به نسرین قادری...
  گفتگوی گروهی 6 نوامبر 2022-تقدیم به نسرین قادری
  02:11:30
  • 23

  • 1 سال پیش
  02:11:30
  گفتگوی 23 اکتبر 2022 درباره موضوعات مربوط به بازار و مهمتر از بازار...
  گفتگوی 23 اکتبر 2022 درباره موضوعات مربوط به بازار...
  01:48:51
  • 35

  • 1 سال پیش
  01:48:51
  گفتگوی 16 اکتبر 2022 درباره بازار و مهمتر از بازار...
  گفتگوی 16 اکتبر 2022 درباره بازار و مهمتر از بازار
  01:21:29
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:21:29
  گفتگوی نهم اکتبر 2022 درباره مسائل بازار و خارج از بازار که حتا مهمترن...
  گفتگوی نهم اکتبر 2022 درباره مسائل بازار و خارج از...
  01:40:36
  • 9

  • 1 سال پیش
  01:40:36
  گفتگوی 2 اکتبر و استراحت بعد از تظاهرات جهانی...
  گفتگوی 2 اکتبر و استراحت بعد از تظاهرات جهانی
  02:18:52
  • 32

  • 1 سال پیش
  02:18:52
  گفتگوی 25 سپتامبر که فقط درباره بازار نبود...
  گفتگوی 25 سپتامبر که فقط درباره بازار نبود
  01:38:18
  • 5

  • 1 سال پیش
  01:38:18
  گفتگوی 18 سپتامبر با امیر کیوانی درباره تورم...
  گفتگوی 18 سپتامبر با امیر کیوانی درباره تورم
  01:54:21
  • 35

  • 1 سال پیش
  01:54:21
  گفتگوی گروهی 10 سپتامبر 2022...
  گفتگوی گروهی 10 سپتامبر 2022
  01:09:23
  • 12

  • 1 سال پیش
  01:09:23
  گفتگوی گروهی 3 سپتامبر 2022...
  گفتگوی گروهی 3 سپتامبر 2022
  02:01:45
  • 25

  • 1 سال پیش
  02:01:45
  گفتگوی گروهی ۲۱ آگوست ۲۰۲۲...
  گفتگوی گروهی ۲۱ آگوست ۲۰۲۲
  02:53:54
  • 40

  • 1 سال پیش
  02:53:54
  گفتکوی گروهی 14 آگوست 2022...
  گفتکوی گروهی 14 آگوست 2022
  02:36:18
  • 16

  • 1 سال پیش
  02:36:18
  گفتگوی گروهی 7 آگوست 2022...
  گفتگوی گروهی 7 آگوست 2022
  02:58:49
  • 13

  • 1 سال پیش
  02:58:49
  گفتگوی گروهی 31 جولای 2022...
  گفتگوی گروهی 31 جولای 2022
  02:31:57
  • 27

  • 1 سال پیش
  02:31:57
  گفتگوی 24 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر بود؟...
  گفتگوی 24 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر ب...
  02:53:53
  • 21

  • 1 سال پیش
  02:53:53
  گفتگوی 17 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چی خوندیم و شنیدیم؟...
  گفتگوی 17 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چی خوندی...
  02:34:37
  • 41

  • 1 سال پیش
  02:34:37
  گفتگوی دهم جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر بود؟...
  گفتگوی دهم جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر ...
  03:03:48
  • 13

  • 1 سال پیش
  03:03:48
  گفتگوی 3 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر بود؟...
  گفتگوی 3 جولای 2022- هفته گذشته در بازار چه خبر بو...
  02:39:34
  • 36

  • 1 سال پیش
  02:39:34
  گفتگوی گروهی 26 جون 2022- هفته گذشته در بازار چی خوندیم و یاد گرفتیم؟...
  گفتگوی گروهی 26 جون 2022- هفته گذشته در بازار چی خ...
  03:03:46
  • 12

  • 1 سال پیش
  03:03:46
  گفتگوی 19 جون 2022- بازار در هفته ای که گذشت...
  گفتگوی 19 جون 2022- بازار در هفته ای که گذشت
  03:20:19
  • 41

  • 1 سال پیش
  03:20:19
  گفتگوی 12 جون 2022- گپ و گفت ماکرو با امیر کیوانی...
  گفتگوی 12 جون 2022- گپ و گفت ماکرو با امیر کیوانی
  02:02:07
  • 25

  • 1 سال پیش
  02:02:07
  گفتگوی گروهی 5 ماه جون 2022- این هفته در بازار چی یاد گرفتیم؟...
  گفتگوی گروهی 5 ماه جون 2022- این هفته در بازار چی ...
  03:05:40
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:05:40
  گفتگوی گروهی 29 ماه می: هفته گذشته چی یاد گرفتیم؟...
  گفتگوی گروهی 29 ماه می: هفته گذشته چی یاد گرفتیم؟
  03:24:22
  • 21

  • 1 سال پیش
  03:24:22
  گفتگوی 22 ماه می 2022...
  گفتگوی 22 ماه می 2022
  03:03:37
  • 6

  • 2 سال پیش
  03:03:37
  قسمت آخر گفتگو درباره ارزیابی شرکتها بر مبنای ارزش آفریده اونها برای مشتریان...
  قسمت آخر گفتگو درباره ارزیابی شرکتها بر مبنای ارزش...
  03:14:10
  • 22

  • 2 سال پیش
  03:14:10
  رویکرد مشتری محور به ارزیابی و ارزشگذاری شرکتها و پرسش و پاسخ...
  رویکرد مشتری محور به ارزیابی و ارزشگذاری شرکتها و ...
  03:11:03
  • 6

  • 2 سال پیش
  03:11:03
  مجمع عمومی برکشایر و پرسش و پاسخ گروهی...
  مجمع عمومی برکشایر و پرسش و پاسخ گروهی
  03:44:56
  • 22

  • 2 سال پیش
  03:44:56
  گفتگوی 25 اپریل-مدل اشتراک محور در کسب و کارها-مقدمه...
  گفتگوی 25 اپریل-مدل اشتراک محور در کسب و کارها-مقد...
  03:29:41
  • 38

  • 2 سال پیش
  03:29:41
  shenoto-ads
  shenoto-ads