پادکست پندار

Khosro Masoumi
  4
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  پادکست پندار

  Khosro Masoumi
  4
  میانگین پخش
  43
  تعداد پخش
  3
  دنبال کننده

  • 0

  • 3 هفته پیش
  لذت...
  لذت
  29:50
  • 0

  • 3 هفته پیش
  29:50
  • 1

  • 2 ماه پیش
  صمیمیت...
  صمیمیت
  26:16
  • 1

  • 2 ماه پیش
  26:16
  • 0

  • 3 ماه پیش
  رهاورد سفر...
  رهاورد سفر
  20:50
  • 0

  • 3 ماه پیش
  20:50
  من اشتباه نکردم...
  من اشتباه نکردم
  25:03
  • 2

  • 4 ماه پیش
  25:03
  مواجهه با ناشناخته‌ها...
  مواجهه با ناشناخته‌ها
  29:27
  • 1

  • 5 ماه پیش
  29:27
  • 0

  • 6 ماه پیش
  اعتماد...
  اعتماد
  34:44
  • 0

  • 6 ماه پیش
  34:44
  اخبار، استیصال و انحراف...
  اخبار، استیصال و انحراف
  26:19
  • 0

  • 7 ماه پیش
  26:19
  • 4

  • 8 ماه پیش
  تاب‌آوری...
  تاب‌آوری
  33:28
  • 4

  • 8 ماه پیش
  33:28
  • 5

  • 8 ماه پیش
  رنج تعارض...
  رنج تعارض
  28:09
  • 5

  • 8 ماه پیش
  28:09
  به سرسختی میکل‌آنژ...
  به سرسختی میکل‌آنژ
  35:08
  • 3

  • 9 ماه پیش
  35:08
  • 14

  • 9 ماه پیش
  مینیمالیسم ...
  مینیمالیسم
  22:03
  • 14

  • 9 ماه پیش
  22:03
  پیش‌بینی‌های خود تحقق‌بخش...
  پیش‌بینی‌های خود تحقق‌بخش
  25:40
  • 0

  • 10 ماه پیش
  25:40
  • 9

  • 10 ماه پیش
  کمال گرایی...
  کمال گرایی
  39:24
  • 9

  • 10 ماه پیش
  39:24
  معرفی پادکست پندار...
  معرفی پادکست پندار
  01:41:00
  • 4

  • 10 ماه پیش
  01:41:00
  shenoto-ads
  shenoto-ads