پادکست فارسی واهمه | vaheme

000000
  15
  میانگین پخش
  317
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده
  قسمت بیست و دوم: یادداشت‌ها...
  قسمت بیست و دوم: یادداشت‌ها
  38:56
  • 9

  • 3 سال پیش
  38:56
  قسمت بیست و یکم: سایه‌های لندن...
  قسمت بیست و یکم: سایه‌های لندن
  39:22
  • 10

  • 3 سال پیش
  39:22
  قسمت بیستم: پیدا و پنهان...
  قسمت بیستم: پیدا و پنهان
  38:06
  • 9

  • 3 سال پیش
  38:06
  قسمت نوزدهم: آرامگاه سیاه...
  قسمت نوزدهم: آرامگاه سیاه
  35:31
  • 11

  • 3 سال پیش
  35:31
  قسمت هجدهم: ارواح...
  قسمت هجدهم: ارواح
  46:09
  • 28

  • 3 سال پیش
  46:09
  قسمت هفدهم: دیگران...
  قسمت هفدهم: دیگران
  29:50
  • 24

  • 3 سال پیش
  29:50
  قسمت شانزدهم: خون‌آشام...
  قسمت شانزدهم: خون‌آشام
  25:57
  • 12

  • 3 سال پیش
  25:57
  قسمت پانزدهم: آدمخوار...
  قسمت پانزدهم: آدمخوار
  27:13
  • 9

  • 3 سال پیش
  27:13
  قسمت چهاردهم: اسپرینگ هییلد جک...
  قسمت چهاردهم: اسپرینگ هییلد جک
  31:46
  • 9

  • 3 سال پیش
  31:46
  قسمت سیزدهم: ناخون‌های شکسته...
  قسمت سیزدهم: ناخون‌های شکسته
  31:29
  • 10

  • 3 سال پیش
  31:29
  قسمت دوازدهم: مِری نیمه دار...
  قسمت دوازدهم: مِری نیمه دار
  27:07
  • 8

  • 3 سال پیش
  27:07
  قسمت یازدهم: قتل در ویلیسکا...
  قسمت یازدهم: قتل در ویلیسکا
  26:55
  • 6

  • 3 سال پیش
  26:55
  قسمت دهم: عروسکی به نام رابرت...
  قسمت دهم: عروسکی به نام رابرت
  30:09
  • 13

  • 3 سال پیش
  30:09
  قسمت نهم: بچه اشتباهی...
  قسمت نهم: بچه اشتباهی
  32:07
  • 9

  • 3 سال پیش
  32:07
  قسمت هشتم: هتل استنلی...
  قسمت هشتم: هتل استنلی
  32:14
  • 8

  • 3 سال پیش
  32:14
  قسمت هفتم: شیطان جرسی...
  قسمت هفتم: شیطان جرسی
  28:38
  • 22

  • 3 سال پیش
  28:38
  قسمت ششم: خانه‌ی قتل...
  قسمت ششم: خانه‌ی قتل
  27:21
  • 19

  • 3 سال پیش
  27:21
  قسمت پنجم: باتلاق هاکوماک...
  قسمت پنجم: باتلاق هاکوماک
  17:38
  • 17

  • 3 سال پیش
  17:38
  قسمت چهارم: تیمارستان دَنورز...
  قسمت چهارم: تیمارستان دَنورز
  21:59
  • 20

  • 4 سال پیش
  21:59
  قسمت سوم: گودال خونین...
  قسمت سوم: گودال خونین
  12:33
  • 15

  • 4 سال پیش
  12:33
  قسمت دوم: گرگینه...
  قسمت دوم: گرگینه
  18:18
  • 29

  • 4 سال پیش
  18:18
  قسمت اول: خانواده مک‌میلان...
  قسمت اول: خانواده مک‌میلان
  13:17
  • 20

  • 4 سال پیش
  13:17
  shenoto-ads
  shenoto-ads