پادکست فارسی هری پاتر | Harry Potter Podcast

Leila Ashrafi | Ahmad Nahvi
  24
  میانگین پخش
  1.8K
  تعداد پخش
  65
  دنبال کننده
  اپیزود هفتاد و یک - کینه توزی اسنیپ...
  اپیزود هفتاد و یک - کینه توزی اسنیپ
  01:03:52
  • 45

  • 9 ماه پیش
  01:03:52
  اپیزود هفتاد - راه مخفی...
  اپیزود هفتاد - راه مخفی
  42:09
  • 105

  • 1 سال پیش
  42:09
  اپیزود شصت و نهم - بوسه‌ی مرگ...
  اپیزود شصت و نهم - بوسه‌ی مرگ
  36:26
  • 34

  • 2 سال پیش
  36:26
  اپیزود شصت و هشتم - اکسپکتوپاترونوم...
  اپیزود شصت و هشتم - اکسپکتوپاترونوم
  28:51
  • 18

  • 2 سال پیش
  28:51
  اپیزود شصت و هفتم - آذرخش...
  اپیزود شصت و هفتم - آذرخش
  29:19
  • 24

  • 2 سال پیش
  29:19
  اپیزود شصت و ششم - طلسم وفاداری...
  اپیزود شصت و ششم - طلسم وفاداری
  29:34
  • 28

  • 2 سال پیش
  29:34
  اپیزود شصت و پنجم - نوشیدنی کره‌ای...
  اپیزود شصت و پنجم - نوشیدنی کره‌ای
  31:15
  • 21

  • 2 سال پیش
  31:15
  اپیزود شصت و چهارم - نیمبوس...
  اپیزود شصت و چهارم - نیمبوس
  29:17
  • 16

  • 2 سال پیش
  29:17
  اپیزود شصت و سوم - غبارسفید...
  اپیزود شصت و سوم - غبارسفید
  25:12
  • 19

  • 2 سال پیش
  25:12
  اپیزود شصت و دوم - بانوی چاق...
  اپیزود شصت و دوم - بانوی چاق
  29:32
  • 17

  • 2 سال پیش
  29:32
  اپیزود شصت و یکم - هاگزمید...
  اپیزود شصت و یکم - هاگزمید
  53:22
  • 17

  • 2 سال پیش
  53:22
  اپیزود شصتم - لولو خورخوره...
  اپیزود شصتم - لولو خورخوره
  33:34
  • 24

  • 2 سال پیش
  33:34
  اپیزود پنجاه و نهم - هیپوگریف...
  اپیزود پنجاه و نهم - هیپوگریف
  24:09
  • 15

  • 2 سال پیش
  24:09
  اپیزود پنجاه و هشتم - طالع نحس...
  اپیزود پنجاه و هشتم - طالع نحس
  22:28
  • 13

  • 2 سال پیش
  22:28
  اپیزود پنجاه و هفتم - شوالیه...
  اپیزود پنجاه و هفتم - شوالیه
  26:36
  • 15

  • 2 سال پیش
  26:36
  اپیزود پنجاه و ششم - دمنتور...
  اپیزود پنجاه و ششم - دمنتور
  26:21
  • 16

  • 2 سال پیش
  26:21
  اپیزود پنجاه و پنجم - مراقب باش...
  اپیزود پنجاه و پنجم - مراقب باش
  30:32
  • 18

  • 2 سال پیش
  30:32
  اپیزود پنجاه و چهارم - پاتیل درزدار...
  اپیزود پنجاه و چهارم - پاتیل درزدار
  29:21
  • 19

  • 2 سال پیش
  29:21
  اپیزود پنجاه و سوم - سیریوس بلک...
  اپیزود پنجاه و سوم - سیریوس بلک
  23:49
  • 16

  • 2 سال پیش
  23:49
  اپیزود پنجاه و دوم - اتوبوس شوالیه...
  اپیزود پنجاه و دوم - اتوبوس شوالیه
  26:37
  • 15

  • 2 سال پیش
  26:37
  اپیزود پنجاه و یکم - عمه مارج...
  اپیزود پنجاه و یکم - عمه مارج
  25:30
  • 15

  • 2 سال پیش
  25:30
  اپیزود پنجاهم - جغد نامه رسان...
  اپیزود پنجاهم - جغد نامه رسان
  26:47
  • 15

  • 2 سال پیش
  26:47
  اپیزود چهل و نهم - بازگشت به خانه...
  اپیزود چهل و نهم - بازگشت به خانه
  21:51
  • 9

  • 3 سال پیش
  21:51
  اپیزود چهل و هشتم - ققنوس...
  اپیزود چهل و هشتم - ققنوس
  28:27
  • 12

  • 3 سال پیش
  28:27
  اپیزود چهل و هفتم - من لرد ولدمورت هستم...
  اپیزود چهل و هفتم - من لرد ولدمورت هستم
  26:10
  • 11

  • 3 سال پیش
  26:10
  اپیزود چهل و ششم - گفتگو با پادکست سیبیل...
  اپیزود چهل و ششم - گفتگو با پادکست سیبیل
  54:58
  • 9

  • 3 سال پیش
  54:58
  اپیزود چهل و پنجم - جینی...
  اپیزود چهل و پنجم - جینی
  31:31
  • 16

  • 3 سال پیش
  31:31
  اپیزود چهل و چهارم - حفره‌ی اسرار...
  اپیزود چهل و چهارم - حفره‌ی اسرار
  28:05
  • 10

  • 3 سال پیش
  28:05
  اپیزود چهل و سوم - آراگوگ...
  اپیزود چهل و سوم - آراگوگ
  32:08
  • 15

  • 3 سال پیش
  32:08
  اپیزود چهل و دوم - حکم تعلیق...
  اپیزود چهل و دوم - حکم تعلیق
  29:12
  • 10

  • 3 سال پیش
  29:12
  اپیزود چهل و یکم - هاگرید...
  اپیزود چهل و یکم - هاگرید
  30:48
  • 12

  • 3 سال پیش
  30:48
  اپیزود چهلم - دفتر خاطرات...
  اپیزود چهلم - دفتر خاطرات
  34:14
  • 19

  • 3 سال پیش
  34:14
  اپیزود سی و نهم - اعتراف...
  اپیزود سی و نهم - اعتراف
  32:17
  • 14

  • 3 سال پیش
  32:17
  اپیزود سی و هشتم - مظنون...
  اپیزود سی و هشتم - مظنون
  25:01
  • 8

  • 3 سال پیش
  25:01
  اپیزود سی و هفتم - مار زبان...
  اپیزود سی و هفتم - مار زبان
  30:24
  • 17

  • 3 سال پیش
  30:24
  اپیزود سی و ششم - معجون مرکب پیچیده...
  اپیزود سی و ششم - معجون مرکب پیچیده
  28:47
  • 14

  • 3 سال پیش
  28:47
  اپیزود سی و پنجم - بازدارنده...
  اپیزود سی و پنجم - بازدارنده
  33:30
  • 10

  • 3 سال پیش
  33:30
  اپیزود سی و چهارم - مارتل گریان...
  اپیزود سی و چهارم - مارتل گریان
  30:26
  • 8

  • 3 سال پیش
  30:26
  اپیزود سی و سوم - نوشته‌ی رو دیوار...
  اپیزود سی و سوم - نوشته‌ی رو دیوار
  27:29
  • 8

  • 3 سال پیش
  27:29
  اپیزود سی و دوم - جشن مرگ...
  اپیزود سی و دوم - جشن مرگ
  25:53
  • 7

  • 3 سال پیش
  25:53
  اپیزود سی و یکم - گندزاده...
  اپیزود سی و یکم - گندزاده
  28:00
  • 11

  • 3 سال پیش
  28:00
  اپیزود سی‌ام - سایه وراج...
  اپیزود سی‌ام - سایه وراج
  27:50
  • 10

  • 3 سال پیش
  27:50
  اپیزود بیست و نهم - مهرگیاه...
  اپیزود بیست و نهم - مهرگیاه
  32:27
  • 9

  • 3 سال پیش
  32:27
  اپیزود بیست و هشتم - بید کتک زن...
  اپیزود بیست و هشتم - بید کتک زن
  36:13
  • 13

  • 3 سال پیش
  36:13
  اپیزود بیست و هفتم - لاکهارت...
  اپیزود بیست و هفتم - لاکهارت
  25:27
  • 11

  • 3 سال پیش
  25:27
  اپیزود بیست و ششم - درخشان...
  اپیزود بیست و ششم - درخشان
  26:52
  • 12

  • 3 سال پیش
  26:52
  اپیزود بیست و پنجم - پناهگاه...
  اپیزود بیست و پنجم - پناهگاه
  28:51
  • 14

  • 3 سال پیش
  28:51
  اپیزود بیست و چهارم - دابی...
  اپیزود بیست و چهارم - دابی
  33:07
  • 9

  • 3 سال پیش
  33:07
  اپیزود بیست و سوم - پرچین...
  اپیزود بیست و سوم - پرچین
  25:58
  • 12

  • 3 سال پیش
  25:58
  اپیزود بیست و دوم - شهامت...
  اپیزود بیست و دوم - شهامت
  34:46
  • 25

  • 3 سال پیش
  34:46
  shenoto-ads
  shenoto-ads