پادکست دو میم | DoMim Podcast

مهسا محق
  11
  میانگین پخش
  682
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  پادکست دو میم | DoMim Podcast

  مهسا محق
  11
  میانگین پخش
  682
  تعداد پخش
  8
  دنبال کننده

  اپیزود پنجاه و یکم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت دوم...
  اپیزود پنجاه و یکم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت دوم
  34:45
  • 0

  • 6 روز پیش
  34:45
  اپیزود پنجاهم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت اول...
  اپیزود پنجاهم: دیکتاتورِ جهانگرد - قسمت اول
  35:31
  • 0

  • 1 هفته پیش
  35:31
  اپیزود چهل و نهم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت دوم...
  اپیزود چهل و نهم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت دوم
  44:33
  • 0

  • 1 ماه پیش
  44:33
  اپیزود چهل و هشتم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت اول...
  اپیزود چهل و هشتم: مورد عجیب مائو زدانگ - قسمت اول
  45:15
  • 0

  • 1 ماه پیش
  45:15
  اپیزود چهل و هفتم: آگاتا کریستی؛ ملکه جنایت...
  اپیزود چهل و هفتم: آگاتا کریستی؛ ملکه جنایت
  56:01
  • 4

  • 2 ماه پیش
  56:01
  اپیزود ویژه: روز جهانی کودک وتلویزیون کنار دیوار برلین...
  اپیزود ویژه: روز جهانی کودک وتلویزیون کنار دیوار ب...
  01:06:29
  • 6

  • 5 ماه پیش
  01:06:29
  اپیزود چهل و ششم: سافرجت‌ها که بودند؟...
  اپیزود چهل و ششم: سافرجت‌ها که بودند؟
  53:15
  • 4

  • 5 ماه پیش
  53:15
  اپیزود ویژه: سه سالگی پادکست دو میم یا وقتی که کودک پاکستر بودم!...
  اپیزود ویژه: سه سالگی پادکست دو میم یا وقتی که کود...
  15:39
  • 4

  • 6 ماه پیش
  15:39
  اپیزود چهل و پنجم: دیوار برلین...
  اپیزود چهل و پنجم: دیوار برلین
  49:47
  • 17

  • 9 ماه پیش
  49:47
  اپیزود چهل و چهارم: غذا دادن به دیکتاتورها...
  اپیزود چهل و چهارم: غذا دادن به دیکتاتورها
  29:30
  • 5

  • 10 ماه پیش
  29:30
  اپیزود چهل و سوم: ممنوعیت الکل در آمریکا...
  اپیزود چهل و سوم: ممنوعیت الکل در آمریکا
  56:39
  • 11

  • 1 سال پیش
  56:39
  اپیزود ویژه: جکی کندی؛ ملکه رویای آمریکایی...
  اپیزود ویژه: جکی کندی؛ ملکه رویای آمریکایی
  01:31:14
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:31:14
  اپیزود چهل و دوم: یک قرن زندگی؛ هفتاد سال سلطنت - قسمت دوم...
  اپیزود چهل و دوم: یک قرن زندگی؛ هفتاد سال سلطنت - ...
  54:49
  • 7

  • 1 سال پیش
  54:49
  اپیزود چهل و یکم: یک قرن زندگی؛ هفتاد سال سلطنت - قسمت اول...
  اپیزود چهل و یکم: یک قرن زندگی؛ هفتاد سال سلطنت - ...
  58:27
  • 4

  • 1 سال پیش
  58:27
  اپیزود ویژه: از پاپ کاتولیک‌تر...
  اپیزود ویژه: از پاپ کاتولیک‌تر
  18:30
  • 8

  • 1 سال پیش
  18:30
  اپیزود چهلم - در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت ششم (آخر)- میراث...
  اپیزود چهلم - در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت ش...
  43:34
  • 5

  • 1 سال پیش
  43:34
  اپیزود سی‌ و نهم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت پنجم- نشانه‌های هشدار...
  اپیزود سی‌ و نهم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قس...
  48:58
  • 20

  • 1 سال پیش
  48:58
  اپیزود سی‌ و هشتم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت چهارم- لاپوشونی‌ها...
  اپیزود سی‌ و هشتم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - ق...
  47:48
  • 8

  • 1 سال پیش
  47:48
  اپیزود سی‌ و هفتم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت سوم- تئوریهای حاشیه ای...
  اپیزود سی‌ و هفتم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - ق...
  38:49
  • 14

  • 1 سال پیش
  38:49
  اپیزود سی‌ و ششم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت دوم- زمینِ صفر...
  اپیزود سی‌ و ششم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قس...
  30:41
  • 27

  • 1 سال پیش
  30:41
  اپیزود سی‌ و پنجم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - قسمت اول- حملات...
  اپیزود سی‌ و پنجم- در 11 سپتامبر 2001 چه گذشت؟ - ق...
  39:07
  • 46

  • 1 سال پیش
  39:07
  اپیزود سی‌ و سوم- رازهای واتیکان - قسمت پنجم- قصه پاپی که زایید...
  اپیزود سی‌ و سوم- رازهای واتیکان - قسمت پنجم- قصه ...
  35:02
  • 8

  • 1 سال پیش
  35:02
  اپیزود سی‌ و سوم- رازهای واتیکان - قسمت چهارم- ترور پاپ ژان پل دوم...
  اپیزود سی‌ و سوم- رازهای واتیکان - قسمت چهارم- ترو...
  41:44
  • 10

  • 1 سال پیش
  41:44
  اپیزود سی‌ و دوم- رازهای واتیکان - قسمت سوم- سه راز فاطیما...
  اپیزود سی‌ و دوم- رازهای واتیکان - قسمت سوم- سه را...
  46:31
  • 11

  • 1 سال پیش
  46:31
  اپیزود سی‌ و یکم- رازهای واتیکان - قسمت دوم- آرشیو مخفی واتیکان...
  اپیزود سی‌ و یکم- رازهای واتیکان - قسمت دوم- آرشیو...
  46:46
  • 7

  • 2 سال پیش
  46:46
  اپیزود سی‌ام - رازهای واتیکان - قسمت اول - شکل‌گیری واتیکان...
  اپیزود سی‌ام - رازهای واتیکان - قسمت اول - شکل‌گیر...
  46:41
  • 9

  • 2 سال پیش
  46:41
  اپیزود بیست و نهم: عملیات آژاکس یا کودتای 28 مرداد - قسمت2...
  اپیزود بیست و نهم: عملیات آژاکس یا کودتای 28 مرداد...
  53:21
  • 8

  • 2 سال پیش
  53:21
  اپیزود بیست و هشتم: عملیات آژاکس یا کودتای 28 مرداد - قسمت1...
  اپیزود بیست و هشتم: عملیات آژاکس یا کودتای 28 مردا...
  59:07
  • 8

  • 2 سال پیش
  59:07
  اپیزود ویژه: هشتم مارس؛ روز جهانی زن...
  اپیزود ویژه: هشتم مارس؛ روز جهانی زن
  19:03
  • 3

  • 2 سال پیش
  19:03
  اپیزود بیست و هفتم: صید کمونیست در آمریکا...
  اپیزود بیست و هفتم: صید کمونیست در آمریکا
  42:33
  • 4

  • 2 سال پیش
  42:33
  اپیزود بیست و ششم: عاشقانه‌های فیل و کبوتر...
  اپیزود بیست و ششم: عاشقانه‌های فیل و کبوتر
  43:45
  • 5

  • 2 سال پیش
  43:45
  اپیزود بیست و پنجم: روزی روزگاری افغانستان- قسمت دوم: روابط سرخ...
  اپیزود بیست و پنجم: روزی روزگاری افغانستان- قسمت د...
  01:48:17
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:48:17
  اپیزود بیست و چهارم: روزی روزگاری افغانستان- قسمت اول: محمد ظاهر شاه...
  اپیزود بیست و چهارم: روزی روزگاری افغانستان- قسمت ...
  49:35
  • 15

  • 2 سال پیش
  49:35
  اپیزود بیست و سوم: رازهای تاریک پیشوا - قسمت2...
  اپیزود بیست و سوم: رازهای تاریک پیشوا - قسمت2
  43:45
  • 8

  • 2 سال پیش
  43:45
  اپیزود بیست و دوم: رازهای تاریک پیشوا - قسمت1...
  اپیزود بیست و دوم: رازهای تاریک پیشوا - قسمت1
  37:29
  • 8

  • 2 سال پیش
  37:29
  اپیزود بیست و یکم: ظهور و سقوط پیشوا - قسمت2...
  اپیزود بیست و یکم: ظهور و سقوط پیشوا - قسمت2
  47:31
  • 6

  • 2 سال پیش
  47:31
  اپیزود بیستم: ظهور و سقوط پیشوا - قسمت1...
  اپیزود بیستم: ظهور و سقوط پیشوا - قسمت1
  37:51
  • 9

  • 2 سال پیش
  37:51
  اپیزود نوزدهم: بنیتو موسولینی؛ دیکتاتور ایده آل ایتالیایی - قسمت 2...
  اپیزود نوزدهم: بنیتو موسولینی؛ دیکتاتور ایده آل ای...
  39:27
  • 11

  • 2 سال پیش
  39:27
  اپیزود هجدهم: بنیتو موسولینی؛ دیکتاتور ایده آل ایتالیایی - قسمت 1...
  اپیزود هجدهم: بنیتو موسولینی؛ دیکتاتور ایده آل ایت...
  45:54
  • 14

  • 2 سال پیش
  45:54
  اپیزود ویژه: رستوران کابل؛ همسایه های همزبان در تهران...
  اپیزود ویژه: رستوران کابل؛ همسایه های همزبان در ته...
  16:21
  • 9

  • 2 سال پیش
  16:21
  اپیزود ویژه - معرفی کتاب هزار خورشید تابان اثر خالد حسینی...
  اپیزود ویژه - معرفی کتاب هزار خورشید تابان اثر خال...
  12:41
  • 6

  • 2 سال پیش
  12:41
  اپیزود ویژه: مریلین مونرو؛ دختر سیاه بخت هالیوود...
  اپیزود ویژه: مریلین مونرو؛ دختر سیاه بخت هالیوود
  01:04:44
  • 8

  • 2 سال پیش
  01:04:44
  اپیزود هفدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتور پنج ستاره – قسمت 2...
  اپیزود هفدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتور پنج ستاره – ق...
  33:32
  • 6

  • 2 سال پیش
  33:32
  اپیزود شانزدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتورپنج ستاره – قسمت 1...
  اپیزود شانزدهم: ژنرال فرانکو؛ دیکتاتورپنج ستاره – ...
  33:48
  • 8

  • 2 سال پیش
  33:48
  اپیزود پانزدهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 2...
  اپیزود پانزدهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها ...
  47:11
  • 5

  • 2 سال پیش
  47:11
  اپیزود چهاردهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها – قسمت 1...
  اپیزود چهاردهم: ژوزف استالین؛ دزد آهنین بولشویکها ...
  39:29
  • 7

  • 2 سال پیش
  39:29
  اپیزود سیزدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 2...
  اپیزود سیزدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قس...
  34:12
  • 8

  • 2 سال پیش
  34:12
  اپیزود دوازدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – قسمت 1...
  اپیزود دوازدهم: ولادیمیر لنین؛ پدر فلاکتِ دنیا – ق...
  43:46
  • 5

  • 2 سال پیش
  43:46
  اپیزود یازدهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۲...
  اپیزود یازدهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۲
  43:03
  • 10

  • 3 سال پیش
  43:03
  اپیزود دهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۱...
  اپیزود دهم: رسوایی واترگیت- قسمت ۱
  46:10
  • 14

  • 3 سال پیش
  46:10
  shenoto-ads
  shenoto-ads