پادکست در قرنطینه | محسن نامجو | Mohsen Namjoo

Ramtin Rahmani
  9
  میانگین پخش
  161
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  پادکست در قرنطینه | محسن نامجو | Mohsen Namjoo

  Ramtin Rahmani
  9
  میانگین پخش
  161
  تعداد پخش
  2
  دنبال کننده

  محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهاردهم | ادامه‌ی «افسانه‌ی کالوالا»؛ بازنویسی توسطِ کیامرث باغبانی ...
  محسن نامجو | در قرنطینه | جلسه‌ی چهاردهم | ادامه‌ی...
  01:02:54
  • 12

  • 4 سال پیش
  01:02:54
  «چه باشد...»: قطعه‌ی سوم از آلبوم «مطنطن»؛ اثر محسن نامجو موسیقی: محسن نامجو {۱۳۹۷} کلام: محسن نامجو {شروع: تمرینِ نمایشِ هملت (۲۰۱۷)، تکمیل: ۶ سپتامبر ۲۰۱۸} ▫️ به بهار ...
  «چه باشد...»: قطعه‌ی سوم از آلبوم «مطنطن»؛ اثر محس...
  04:13
  • 29

  • 4 سال پیش
  04:13
  «زاد اَزْم بَبر»: قطعه‌ی دوم از آلبوم «مطنطن»؛ اثر محسن نامجو موسیقی: محسن نامجو {۱۳۹۷} کلام: محسن نامجو {۵ سپتامبر ۲۰۱۸؛ در هواپیما} ...
  «زاد اَزْم بَبر»: قطعه‌ی دوم از آلبوم «مطنطن»؛ اثر...
  04:09
  • 30

  • 4 سال پیش
  04:09
  «بادِ وزنده»: قطعه‌ی اول از آلبوم «مطنطن»؛ اثر محسن نامجو موسیقی: محسن نامجو {۱۳۷۵} کلام: آرزو خسروی ...
  «بادِ وزنده»: قطعه‌ی اول از آلبوم «مطنطن»؛ اثر محس...
  04:46
  • 25

  • 4 سال پیش
  04:46
  بخش‌هایی از کتاب «افسانه‌ی کالوالا»؛ بازنویسی توسطِ کیامرث باغبانی | موسیقی تیتراژ از آلبوم «تا...»؛ اثرِ مسعود رضایی ...
  بخش‌هایی از کتاب «افسانه‌ی کالوالا»؛ بازنویسی توسط...
  56:32
  • 13

  • 4 سال پیش
  56:32
  ادامه‌ی تاریخ انقلاب از پروژه‌ی «می نووور» (سال ۱۳۶۰) و شعر «دف» از دکتر رضا براهنی ...
  ادامه‌ی تاریخ انقلاب از پروژه‌ی «می نووور» (سال ۱۳...
  01:03:06
  • 5

  • 4 سال پیش
  01:03:06
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:00:26
  • 2

  • 4 سال پیش
  01:00:26
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  58:58
  • 7

  • 4 سال پیش
  58:58
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:06:53
  • 4

  • 4 سال پیش
  01:06:53
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  48:55
  • 2

  • 4 سال پیش
  48:55
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  26:06
  • 6

  • 4 سال پیش
  26:06
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  57:26
  • 1

  • 4 سال پیش
  57:26
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  54:27
  • 9

  • 4 سال پیش
  54:27
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:01:39
  • 1

  • 4 سال پیش
  01:01:39
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:05:43
  • 3

  • 4 سال پیش
  01:05:43
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:08:07
  • 2

  • 4 سال پیش
  01:08:07
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  44:22
  • 1

  • 4 سال پیش
  44:22
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  45:20
  • 2

  • 4 سال پیش
  45:20
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:56:41
  • 1

  • 4 سال پیش
  01:56:41
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از همه گیری ویروس کرونا، فایل‌های صوتیِ شعر و رمان خوانی توسط محسن نامجو تحت عنوان «در قرنطینه» بر روی کانال تلگرام «دَفدَف» منتشر می شود. به امید آن‌که...
  از روز ۲ فروردین ۹۹ و همزمان با خانه نشینی ناشی از...
  01:00:02
  • 6

  • 4 سال پیش
  01:00:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads