پادکست داستانی سریالی سیپینس

Amir Nayerzadeh
  60
  میانگین پخش
  1.9K
  تعداد پخش
  33
  دنبال کننده

  پادکست داستانی سریالی سیپینس

  Amir Nayerzadeh
  60
  میانگین پخش
  1.9K
  تعداد پخش
  33
  دنبال کننده

  فصل2 قسمت14 -تاوان...
  فصل2 قسمت14 -تاوان
  45:47
  • 122

  • 7 ماه پیش
  45:47
  فصل2 قسمت13 - پوچی...
  فصل2 قسمت13 - پوچی
  47:01
  • 53

  • 9 ماه پیش
  47:01
  فصل2 قسمت12 - لاکی...
  فصل2 قسمت12 - لاکی
  46:17
  • 48

  • 11 ماه پیش
  46:17
  فصل2 قسمت11 - بَقا...
  فصل2 قسمت11 - بَقا
  44:07
  • 67

  • 1 سال پیش
  44:07
  فصل2 قسمت10 - زندگی اشتباه...
  فصل2 قسمت10 - زندگی اشتباه
  47:00
  • 47

  • 1 سال پیش
  47:00
  اطلاعیه_ اجرای زنده...
  اطلاعیه_ اجرای زنده
  01:41:00
  • 38

  • 1 سال پیش
  01:41:00
  فصل2 قسمت9 - تومور...
  فصل2 قسمت9 - تومور
  35:56
  • 78

  • 1 سال پیش
  35:56
  فصل2 قسمت8 - جنون...
  فصل2 قسمت8 - جنون
  27:24
  • 51

  • 1 سال پیش
  27:24
  فصل2 قسمت7 - نیمه تاریک...
  فصل2 قسمت7 - نیمه تاریک
  34:31
  • 40

  • 1 سال پیش
  34:31
  فصل2 قسمت6 - تلفات جانبی...
  فصل2 قسمت6 - تلفات جانبی
  27:34
  • 35

  • 1 سال پیش
  27:34
  فصل2 قسمت5 - جنگ درونی...
  فصل2 قسمت5 - جنگ درونی
  29:00
  • 40

  • 1 سال پیش
  29:00
  فصل2 قسمت4 - مَراسِم خَتم...
  فصل2 قسمت4 - مَراسِم خَتم
  25:35
  • 34

  • 1 سال پیش
  25:35
  فصل2 قسمت3 - بدهی...
  فصل2 قسمت3 - بدهی
  29:35
  • 49

  • 2 سال پیش
  29:35
  فصل2 قسمت2 - هویت...
  فصل2 قسمت2 - هویت
  27:16
  • 36

  • 2 سال پیش
  27:16
  فصل2 قسمت1 - فراموشی...
  فصل2 قسمت1 - فراموشی
  20:18
  • 57

  • 2 سال پیش
  20:18
  • 25

  • 2 سال پیش
  تیزر فصل دوم...
  تیزر فصل دوم
  28:00
  • 25

  • 2 سال پیش
  28:00
  فصل1 قسمت15 (قسمت آخر فصل اول) - ضیافت...
  فصل1 قسمت15 (قسمت آخر فصل اول) - ضیافت
  36:50
  • 53

  • 2 سال پیش
  36:50
  فصل1 قسمت14 - تلافی...
  فصل1 قسمت14 - تلافی
  24:00
  • 51

  • 2 سال پیش
  24:00
  فصل1 قسمت13 - شکنجه...
  فصل1 قسمت13 - شکنجه
  27:00
  • 76

  • 2 سال پیش
  27:00
  فصل1 قسمت12 - حقیقت...
  فصل1 قسمت12 - حقیقت
  17:53
  • 49

  • 2 سال پیش
  17:53
  فصل1 قسمت11 - قرنطینه...
  فصل1 قسمت11 - قرنطینه
  15:56
  • 47

  • 2 سال پیش
  15:56
  فصل1 قسمت10 - بیگانه...
  فصل1 قسمت10 - بیگانه
  17:05
  • 63

  • 2 سال پیش
  17:05
  فصل1 قسمت9 - انگشتر...
  فصل1 قسمت9 - انگشتر
  19:42
  • 53

  • 2 سال پیش
  19:42
  فصل1 قسمت8 - شربت...
  فصل1 قسمت8 - شربت
  24:02
  • 63

  • 2 سال پیش
  24:02
  فصل1 قسمت7 - آدم فروش...
  فصل1 قسمت7 - آدم فروش
  19:55
  • 66

  • 2 سال پیش
  19:55
  فصل1 قسمت6 - پازل...
  فصل1 قسمت6 - پازل
  15:39
  • 55

  • 2 سال پیش
  15:39
  فصل1 قسمت5 - نامه...
  فصل1 قسمت5 - نامه
  17:40
  • 77

  • 2 سال پیش
  17:40
  فصل1 قسمت4 - متهم...
  فصل1 قسمت4 - متهم
  20:11
  • 56

  • 2 سال پیش
  20:11
  فصل1 قسمت3 - ساسان...
  فصل1 قسمت3 - ساسان
  15:01
  • 70

  • 2 سال پیش
  15:01
  فصل1 قسمت2 - طَمَع...
  فصل1 قسمت2 - طَمَع
  13:31
  • 69

  • 2 سال پیش
  13:31
  فصل1 قسمت1 - زیرِ پُل...
  فصل1 قسمت1 - زیرِ پُل
  15:11
  • 183

  • 2 سال پیش
  15:11
  shenoto-ads
  shenoto-ads