پادکست داستانی ترپند /TarPand

Tarpand
  40
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  پادکست داستانی ترپند /TarPand

  Tarpand
  40
  میانگین پخش
  1.3K
  تعداد پخش
  9
  دنبال کننده

  بیست و نهم)اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد، قسمت دوم...
  بیست و نهم)اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد، قسمت دوم
  28:18
  • 26

  • 2 ماه پیش
  28:18
  بیست و نهم)اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد، قسمت اول...
  بیست و نهم)اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد، قسمت اول
  26:34
  • 29

  • 2 ماه پیش
  26:34
  بیست و هشتم)از کیسه خلیفه بخشیدن، قسمت دوم...
  بیست و هشتم)از کیسه خلیفه بخشیدن، قسمت دوم
  26:05
  • 17

  • 3 ماه پیش
  26:05
  بیست و هشتم)از کیسه خلیفه بخشیدن، قسمت اول...
  بیست و هشتم)از کیسه خلیفه بخشیدن، قسمت اول
  38:08
  • 18

  • 3 ماه پیش
  38:08
  بیست و هفتم) پدرت رو درمیارم، پدرسوخته...
  بیست و هفتم) پدرت رو درمیارم، پدرسوخته
  44:53
  • 62

  • 5 ماه پیش
  44:53
  اطلاعیه مهم در مورد مشکل فیلتر و تحریم پادکست های فارسی...
  اطلاعیه مهم در مورد مشکل فیلتر و تحریم پادکست های ...
  54:00
  • 33

  • 1 سال پیش
  54:00
  گزافه دوم) گفتگو با شهلا زرلکی...
  گزافه دوم) گفتگو با شهلا زرلکی
  51:35
  • 46

  • 1 سال پیش
  51:35
  بیست و ششم) تشت رسوایی...
  بیست و ششم) تشت رسوایی
  44:49
  • 60

  • 2 سال پیش
  44:49
  گزافه یکم) چالش‌های فرهنگی در زبانزدهای ایرانی...
  گزافه یکم) چالش‌های فرهنگی در زبانزدهای ایرانی
  20:51
  • 33

  • 2 سال پیش
  20:51
  بیست و پنجم) کار خوبه خدا درست کنه...
  بیست و پنجم) کار خوبه خدا درست کنه
  23:36
  • 55

  • 2 سال پیش
  23:36
  بیست و چهارم) آفتابی شدن...
  بیست و چهارم) آفتابی شدن
  34:26
  • 37

  • 2 سال پیش
  34:26
  بیست و سوم) بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد...
  بیست و سوم) بعد سی سال، نوروز به شنبه افتاد
  31:07
  • 46

  • 2 سال پیش
  31:07
  بیست و دوم) شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی...
  بیست و دوم) شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازن...
  26:32
  • 56

  • 3 سال پیش
  26:32
  بیست و یکم) مُلّا خور شدن...
  بیست و یکم) مُلّا خور شدن
  19:19
  • 44

  • 3 سال پیش
  19:19
  بیستم) کار نیکو کردن از پر کردن است...
  بیستم) کار نیکو کردن از پر کردن است
  23:13
  • 48

  • 3 سال پیش
  23:13
  نوزدهم) کلاهش پس معرکه است...
  نوزدهم) کلاهش پس معرکه است
  14:53
  • 40

  • 3 سال پیش
  14:53
  هجدهم) روضه خوان پشم چال...
  هجدهم) روضه خوان پشم چال
  15:08
  • 21

  • 3 سال پیش
  15:08
  هفدهم) حکایت دیوان بلخ، ویژه شب یلدا...
  هفدهم) حکایت دیوان بلخ، ویژه شب یلدا
  32:25
  • 25

  • 3 سال پیش
  32:25
  شانزدهم) سوراخ دعا رو گم کردی...
  شانزدهم) سوراخ دعا رو گم کردی
  13:49
  • 36

  • 3 سال پیش
  13:49
  پانزدهم) خر کریم رو نعل کردن...
  پانزدهم) خر کریم رو نعل کردن
  18:23
  • 41

  • 3 سال پیش
  18:23
  چهاردهم) حرف مفت زدن...
  چهاردهم) حرف مفت زدن
  14:32
  • 26

  • 3 سال پیش
  14:32
  سیزدهم) این امام زاده ایه که باهم ساختیم...
  سیزدهم) این امام زاده ایه که باهم ساختیم
  17:58
  • 34

  • 3 سال پیش
  17:58
  دوازدهم) آتش بیار معرکه...
  دوازدهم) آتش بیار معرکه
  14:42
  • 42

  • 3 سال پیش
  14:42
  یازدهم) زینب زیادی...
  یازدهم) زینب زیادی
  14:40
  • 37

  • 3 سال پیش
  14:40
  دهم) از ریش به سبیل پیوند کردن...
  دهم) از ریش به سبیل پیوند کردن
  14:52
  • 34

  • 3 سال پیش
  14:52
  نهم) واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره...
  نهم) واسه من آب نداشته باشه، واسه تو نون که داره
  15:05
  • 33

  • 3 سال پیش
  15:05
  هشتم) حکیم باشی رو دراز کنید...
  هشتم) حکیم باشی رو دراز کنید
  17:56
  • 34

  • 3 سال پیش
  17:56
  هفتم) با همه بله، با ما هم بله؟...
  هفتم) با همه بله، با ما هم بله؟
  16:41
  • 30

  • 3 سال پیش
  16:41
  ششم) میخ به دامن خودش زده...
  ششم) میخ به دامن خودش زده
  14:41
  • 36

  • 4 سال پیش
  14:41
  پنجم) بِیطاری از خر کور یاد گرفته...
  پنجم) بِیطاری از خر کور یاد گرفته
  16:12
  • 27

  • 4 سال پیش
  16:12
  چهارم) ماست ها رو کیسه کردن...
  چهارم) ماست ها رو کیسه کردن
  11:30
  • 39

  • 4 سال پیش
  11:30
  سوم) چند مرد حلاجی...
  سوم) چند مرد حلاجی
  19:31
  • 56

  • 4 سال پیش
  19:31
  دوم) قوز بالای قوز، نه خانی آمده نه خانی رفته(ویژه شب یلدا)...
  دوم) قوز بالای قوز، نه خانی آمده نه خانی رفته(ویژه...
  27:00
  • 55

  • 4 سال پیش
  27:00
  یکم) دیوان بلخ، خر ما از کرگی دم نداشت...
  یکم) دیوان بلخ، خر ما از کرگی دم نداشت
  30:31
  • 91

  • 4 سال پیش
  30:31
  shenoto-ads
  shenoto-ads