پادکست خاکستریِ روان

mohammad mehregan
  6
  میانگین پخش
  233
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  پادکست خاکستریِ روان

  mohammad mehregan
  6
  میانگین پخش
  233
  تعداد پخش
  0
  دنبال کننده

  عزت نفس، مقدمه یا موخره | باور به ارزشمندی خود؟...
  عزت نفس، مقدمه یا موخره | باور به ارزشمندی خود؟
  01:16:01
  • 3

  • 1 سال پیش
  01:16:01
  بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببینید | خودشیفته و دیکتاتور...
  بدترین کور، کوری بود که نمی خواست ببینید | خودشیفت...
  01:24:02
  • 10

  • 1 سال پیش
  01:24:02
  پرورش آرامش و سکون...
  پرورش آرامش و سکون
  11:12
  • 10

  • 1 سال پیش
  11:12
  مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟...
  مدام گوش به زنگ هستید و احساس نگرانی می کنید؟
  01:11:08
  • 4

  • 1 سال پیش
  01:11:08
  پنج نشانه ناپختگی هیجانی...
  پنج نشانه ناپختگی هیجانی
  36:48
  • 4

  • 1 سال پیش
  36:48
  خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاشگر...
  خشم آشکار با شما چه می کند؟ | شخصیت سلطه جو\پرخاش...
  02:10:23
  • 6

  • 1 سال پیش
  02:10:23
  خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر...
  خشم پنهان با شما چه می کند؟ | شخصیت منفعل پرخاشگر
  02:49:57
  • 7

  • 1 سال پیش
  02:49:57
  گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوقطبی...
  گورخر درون | تفاوت تفکر دوقطبی با اختلال روانی دوق...
  01:12:46
  • 21

  • 1 سال پیش
  01:12:46
  شما حل مسئله می کنید یا سرزنش؟...
  شما حل مسئله می کنید یا سرزنش؟
  59:14
  • 4

  • 1 سال پیش
  59:14
  ابعاد سه گانه کمال گرایی و رابطه با اضطراب...
  ابعاد سه گانه کمال گرایی و رابطه با اضطراب
  57:42
  • 0

  • 1 سال پیش
  57:42
  تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی...
  تله عزت نفس | رابطه عزت نفس و خودشیفتگی
  02:12:24
  • 26

  • 2 سال پیش
  02:12:24
  ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و شناختی...
  ریشه های عزت نفس | علل زیست شناختی، آموخته شده و ش...
  01:47:15
  • 0

  • 2 سال پیش
  01:47:15
  با اهمال کاری خداحافظی کنید...
  با اهمال کاری خداحافظی کنید
  01:49:38
  • 18

  • 2 سال پیش
  01:49:38
  هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک سکه...
  هوش هیجانی| ترس از موفقیت و ترس از شکست دو روی یک ...
  01:56:09
  • 0

  • 2 سال پیش
  01:56:09
  تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم...
  تفاوت اختلال خودشیفتگی با خودشیفتگی سالم
  01:27:14
  • 1

  • 2 سال پیش
  01:27:14
  عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال گرایی مثبت...
  عقده حقارت و کمال گرایی منفی | احساس حقارت و کمال ...
  02:28:55
  • 7

  • 2 سال پیش
  02:28:55
  شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟...
  شما توهم دانایی دارید یا فردی خردمند هستید؟
  02:20:06
  • 0

  • 2 سال پیش
  02:20:06
  نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، چی؟....
  نگرانی های اجتماعی| اگر کسی مرا دوست نداشته باشد، ...
  01:26:21
  • 3

  • 2 سال پیش
  01:26:21
  الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت...
  الفبای شخصیت شناسی | ابعاد شخصیت
  01:33:23
  • 10

  • 2 سال پیش
  01:33:23
  شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟...
  شخص دشوار چه کسی است و چگونه رفتاری دارد؟
  02:49:47
  • 3

  • 2 سال پیش
  02:49:47
  به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان حرف می زنید؟...
  به سادگی نگران و دلواپس می شوید و مدام با خودتان ح...
  03:59:37
  • 1

  • 2 سال پیش
  03:59:37
  الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن...
  الفبای خودشناسی | آشنایی با مفهوم من، خویشتن
  31:32
  • 1

  • 2 سال پیش
  31:32
  رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس...
  رفتارهای افراد نگران درباره اعتماد به نفس
  01:13:48
  • 0

  • 2 سال پیش
  01:13:48
  تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی...
  تلاش پر تنش . تحلیل تبادلی
  53:39
  • 1

  • 2 سال پیش
  53:39
  مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟...
  مشاور، روانشناس، روانپزشک، کی به کدام مراجعه کنیم؟
  46:56
  • 0

  • 2 سال پیش
  46:56
  آیا شما اختلال روانی دارید؟...
  آیا شما اختلال روانی دارید؟
  46:19
  • 1

  • 2 سال پیش
  46:19
  توصیف نه سبک خودشیفتگی...
  توصیف نه سبک خودشیفتگی
  31:00
  • 1

  • 2 سال پیش
  31:00
  عقده حقارت چیست؟...
  عقده حقارت چیست؟
  43:55
  • 6

  • 2 سال پیش
  43:55
  الفبای شخصیت شناسی( آبشار افکار۲)...
  الفبای شخصیت شناسی( آبشار افکار۲)
  53:24
  • 1

  • 2 سال پیش
  53:24
  افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارهای کاربردی حسی.mp3...
  افزایش هوش هیجانی(ترم۵) مدیریت احساسات و راهکارها...
  01:20:33
  • 6

  • 2 سال پیش
  01:20:33
  افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی...
  افزایش هوش هیجانی(ترم۴) خودتنظیمی
  46:03
  • 5

  • 2 سال پیش
  46:03
  افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها...
  افزایش هوش هیجانی(ترم۳) ارزش ها، باورها و نقش ها
  43:21
  • 4

  • 2 سال پیش
  43:21
  افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن...
  افزایش هوش هیجانی(ترم۲) خودآگاهی و انواع آن
  56:58
  • 2

  • 2 سال پیش
  56:58
  افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان...
  افزایش هوش هیجانی(ترم۱) اجزا انگیزش و هیجان
  52:03
  • 13

  • 2 سال پیش
  52:03
  از احساس حقارت تا خودشکوفایی...
  از احساس حقارت تا خودشکوفایی
  45:51
  • 13

  • 2 سال پیش
  45:51
  دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان...
  دوازده تله برقراری ارتباط با آشنایان
  01:11:00
  • 8

  • 2 سال پیش
  01:11:00
  الفبای خودشناسی (آبشار افکار)...
  الفبای خودشناسی (آبشار افکار)
  40:10
  • 6

  • 2 سال پیش
  40:10
  اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)...
  اهمال کاری-مدیریت زمان.اجرا در ۴ حرکت (مهم-ضروری)
  49:13
  • 17

  • 2 سال پیش
  49:13
  الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)...
  الفبای شخصیت شناسی، ساختار شخصیت (ترم اول)
  46:54
  • 2

  • 2 سال پیش
  46:54
  سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر...
  سی ویژگی افراد برنده، ترم ۳، ۱۵ ویژگی آخر
  40:32
  • 3

  • 2 سال پیش
  40:32
  سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم...
  سی ویژگی افراد برنده، ترم۲، ۱۰ ویژگی دوم
  38:22
  • 2

  • 2 سال پیش
  38:22
  سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول...
  سی ویژگی افراد برنده، ترم ۱ ، ۱۰ ویژگی اول
  46:52
  • 0

  • 2 سال پیش
  46:52
  دنده خلاص، فلسفه انگیزش...
  دنده خلاص، فلسفه انگیزش
  47:28
  • 3

  • 2 سال پیش
  47:28
  shenoto-ads
  shenoto-ads