پادکست تورق

حسن اجرایی
  8
  میانگین پخش
  105
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  پادکست تورق

  حسن اجرایی
  8
  میانگین پخش
  105
  تعداد پخش
  4
  دنبال کننده

  چهارده: تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه...
  چهارده: تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه
  10:42
  • 8

  • 4 سال پیش
  10:42
  سیزده: علی‌اکبر حکمی‌زاده در چهار پرده...
  سیزده: علی‌اکبر حکمی‌زاده در چهار پرده
  09:05
  • 6

  • 4 سال پیش
  09:05
  دوازده: روحانیت و اندیشه‌های چپ در ایران معاصر...
  دوازده: روحانیت و اندیشه‌های چپ در ایران معاصر
  20:16
  • 7

  • 4 سال پیش
  20:16
  یازده: خاقان صاحب‌قران و علمای زمان...
  یازده: خاقان صاحب‌قران و علمای زمان
  19:12
  • 19

  • 4 سال پیش
  19:12
  ده: پل تا جزیره: تأملاتی جامعه‌شناختی در موقعیت پساانقلابی روحانیت...
  ده: پل تا جزیره: تأملاتی جامعه‌شناختی در موقعیت پس...
  18:04
  • 2

  • 4 سال پیش
  18:04
  نه: مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران...
  نه: مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران
  24:32
  • 2

  • 5 سال پیش
  24:32
  هشت: نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟...
  هشت: نبرد قدرت در ایران: چرا و چگونه روحانیت برنده...
  24:12
  • 29

  • 5 سال پیش
  24:12
  هفت: نوسازی و تغییرات اجتماعی...
  هفت: نوسازی و تغییرات اجتماعی
  16:30
  • 5

  • 5 سال پیش
  16:30
  • 3

  • 5 سال پیش
  شش: زن‌آقا...
  شش: زن‌آقا
  08:31
  • 3

  • 5 سال پیش
  08:31
  پنج: نخل و نارنج...
  پنج: نخل و نارنج
  10:27
  • 10

  • 5 سال پیش
  10:27
  چهار: آینده روحانیت و جهان معاصر...
  چهار: آینده روحانیت و جهان معاصر
  12:31
  • 6

  • 5 سال پیش
  12:31
  سه: کتاب دوراهی روحانیت...
  سه: کتاب دوراهی روحانیت
  13:39
  • 1

  • 5 سال پیش
  13:39
  دو: شیعیان متقدم...
  دو: شیعیان متقدم
  07:37
  • 3

  • 5 سال پیش
  07:37
  یک: جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر...
  یک: جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر
  14:24
  • 4

  • 5 سال پیش
  14:24
  shenoto-ads
  shenoto-ads